Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM668 Trafik Akım Değerlendirilmesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Mikroskobik ve makroskobik akım modelleri aracılığıyla trafik işletiminin prensiplerini anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları C.J. Khisty, B.K. Lall (1998) Transportation Engineering, An Introduction. Second Edition, Prentice-Hall, Inc., USA. M.J. Cassidy (1999) Traffic Flow and Capacity. In Handbook of Transportation Science, Edited by Randolph W. Hall, Kluwer Academic Publishers, USA. C.S. Papacostas, P.D. Prevedouros (2001) Traffic Engineering and Planning. Third Edition, Prentice-Hall, Inc., USA. .H. Banks (2002) Introduction to Transportation Engineering. Second Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., USA. Gartner, N., A. Rathi, and C. Messer, Eds. (2002) Revised Monograph on Traffic Flow Theory: A State-of-the-Art Report, Turner-Fairbank Highway Research Center, Federal Highway Administration, U.S. Dept. of Transportation. A.P. Tarko (2003) Highway Traffic Operations. In The Civil Engineering Handbook, Second Edition, Ed. W.F. Chen and J.Y. Richard Liew, CRC Press LLC.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Taşıt hareketleri ve güvenli izleme aralığı / Taşıt İzleme ve güvenlik faktörleri / Trafik akımının değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkiler: İzleme mesafesi ve yoğunluk, İzleme süresi ve akım değeri, ortalama hız / Yol-zaman diyagramları / Taşıt akışının eşitlikleri ve diyagramları / Makroskobik akım modelleri: Greenshields Modeli ve Greenberg Modeli / Trafik akımının üç boyutlu gösterimi / Korunum yasası / Karayolu darboğazları ve kuyruklanma / Şok dalgaları / Yığışımlı taşıt sayısı eğrileri / Kuyruk kuramı / Basitleştirilmiş trafik akım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşıt hareketleri ve güvenli izleme aralığı, bir taşıtın güvenli duruş mesafesi Higway Capacity Rapor.doc
2 Taşıt İzleme ve güvenlik faktörleri
3 Trafik akımının değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkiler: İzleme mesafesi ve yoğunluk, İzleme süresi ve akım değeri, ortalama hız
4 Yol-zaman diyagramları, taşıt akışının eşitlikleri ve diyagramları
5 Makroskobik akım modelleri: Greenshields Modeli ve Greenberg Modeli
6 Trafik akımının üç boyutlu gösterimi, korunum yasası
7 Karayolu darboğazları ve kuyruklanma
8 Şok dalgaları
9 Ara Sınav
10 Yığışımlı taşıt sayısı eğrileri, kuyruk kuramı
11 Basitleştirilmiş trafik akım kuramı
12 Öğrenci ödev sunumları–1
13 Öğrenci ödev sunumları–2
14 Öğrenci ödev sunumları–3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302515 Öğrenciler karayolu trafik akımının temel büyüklüklerini tanımlayabilecektir.
2 1302516 Öğrenciler temel büyüklüklerini aralarındaki ilişkileri uygulamaya dönük problemleri ele alarak inceleyebileceklerdir.
3 1302517 Öğrenciler verimli ve etkin trafik yönetimi geliştirme becerisi kazanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 2 5 2 3 1 3 4
2 3 2 4 1 3 4 5 2 4 3
3 3 3 4 2 3 4 4 3 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek