Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM607 Plaklar ve Kabuklar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Birçok Mühendislik Dalında olduğu gibi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yapıların veya yapı elemanlarının boyutlandırılma kavramının altyapısını sağlamak, basit veya kompleks etkiler altında plak ve kabuk elemanların çalışma prensiplerini kavrayabilmek adına lisans üstü mühendislik formasyonu temin etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ugural, A.C., 1998, Stresses in Plates & Shells, McGraw Hill. 2. Köksal, E., Köksal M.K., 2003, Kabuk ve Plaklar, Literatür.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Basit elemanların gerilme analizi Plak eğilme elemanları teorisi Dairesel plaklar Dörtgen plaklar Değişken geometride plaklar Numerik metotlar Anizotropik plaklar Bileşik yanal ve düzlem içi yükler ektisinde plaklar Plaklarda büyük yer değiştirmeler Plaklarda termal gerilmeler Kabuklarda membran gerilmeleri Kabuklarda eğilme gerilmeleri Genel yükler altında silindirik kabuklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 12 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basit elemanların gerilme analizi
2 Plak eğilme elemanları teorisi
3 Dairesel plaklar
4 Dörtgen plaklar
5 Değişken geometride plaklar
6 Numerik metotlar
7 Anizotropik plaklar
8 Bileşik yanal ve düzlem içi yükler ektisinde plaklar
9 Plaklarda büyük yer değiştirmeler
10 ARASINAV
11 Plaklarda termal gerilmeler
12 Kabuklarda membran gerilmeleri
13 Kabuklarda eğilme gerilmeleri
14 Genel yükler altında silindirik kabuklar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
67098 1179690 Plak ve kabuk yapıların mekanik davranışlarının öğrenilmesi.
67099 1181508 Plak ve kabukların davranışlarını değişik metodlar kullanarak çözümleme yeteneğinin kazanılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
67098 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4
67099 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek