Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM609 Yapıların Stabilite Teorisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Stabilite Teorisinin esasları hakkında temel bilgiler vererek, burkulma ve burkulma sonrası yapı sistemlerinin davranışının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Timoshenko S., and J.Gere, Theory of Elastic Stability, McGraw Hill, 1961 2. Chajes A., Principles of Structural Stability Theory, Prentice-Hall, 1974 3. Bleich F., Buckling of Metal structures, McGraw Hill, 1952 4. Bazant Z.P. and Cedolin L., Stability of Structures, Oxford University Press, 1991

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dengenin karalılığı, dallanma, doğru eksenli çubukların burkulması Euler formülü uygulama sınırı Gerçek malzemede burkulma, teorik olarak plastik bölgede burkulma Burkulmaya kesme kuvvetinin etkisi Bileşik kesitli elemanlarda bağlayıcı elemanlara gelen etkilerin hesabı Eksantrik basınç durumu İlkel eğrileri olan basınca maruz çubuklar Elastik stabilite problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemler Elastik stabilite problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemler Elastik ortamda burkulma Değişken kesitli çubukların burkulması Normal kuvvetin çubuk rijitliğine etkisi Stabilite fonksiyonlarının matris deplasman yönteminde kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 12 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dengenin karalılığı, dallanma, doğru eksenli çubukların burkulması
2 Euler formülü uygulama sınırı
3 Gerçek malzemede burkulma, teorik olarak plastik bölgede burkulma
4 Burkulmaya kesme kuvvetinin etkisi
5 Bileşik kesitli elemanlarda bağlayıcı elemanlara gelen etkilerin hesabı
6 Eksantrik basınç durumu
7 İlkel eğrileri olan basınca maruz çubuklar
8 Elastik stabilite problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemler
9 Elastik stabilite problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemler
10 ARASINAV
11 Elastik ortamda burkulma
12 Değişken kesitli çubukların burkulması
13 Normal kuvvetin çubuk rijitliğine etkisi
14 Stabilite fonksiyonlarının matris deplasman yönteminde kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
69342 1479610 Yapı sistemlerinde kritik burkulma yükünün önemini bilir ve hesaplar.
69343 1479611 Burkulma ve burkulma sonrası yapı sistemlerinin davranışlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74714 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74715 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 74716 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 74717 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 74718 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 74719 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 74720 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 74721 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 74722 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 74723 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
69342 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4
69343 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek