Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM616 Esnek Yol Üst Yapıları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yol Esnek Üstyapısı dizayn yöntemleri öğrenilir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Argun Tunç, Yol Malzemeleri ve Uygulamaları,Nobel Yayın Dağıtım, 2007. 2. Argun Tunç, Esnek Kaplama Malzemeleri El Kitabı, Asil Yayın Dağıtım, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Karayolu geometrik tasarım esasları 2. Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar 3. Esnek üstyapı tasarım yöntemleri 4. AASHTO 1993 Yöntemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karayolu geometrik tasarım esasları 5. Parça Karayolu Üstyapısı.doc
2 Karayolu geometrik tasarım esasları
3 Karayolu geometrik tasarım esasları
4 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
5 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
6 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
7 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
8 Esnek üstyapı tasarım yöntemleri
9 Esnek üstyapı tasarım yöntemleri
10 Arasınav
11 Esnek üstyapı tasarım yöntemleri
12 AASHTO 1993 Yöntemi
13 AASHTO 1993 Yöntemi
14 AASHTO 1993 Yöntemi
15 AASHTO 1993 Yöntemi
16 AASHTO 1993 Yöntemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517972 Karayolu geometrik tasarım esasları
2 1517973 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
3 1517974 Esnek üstyapı tasarım yöntemleri
4 1517975 AASHTO 1993 Yöntemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74714 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74715 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 74716 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 74717 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 74718 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 74719 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 74720 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 74721 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 74722 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 74723 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 4 2 5 3 3 2 3
2 5 1 4 1 4 2 4 5 3 2
3 5 3 3 4 5 2 3 2 1 3
4 5 5 2 5 1 4 4 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek