Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM628 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Baraj planlaması ve hidrolik esaslarını bilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Turgay PARTAL

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baraj planlama ve tasarımı, Prof.Necati Ağıralioğlu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Baraj planlama esasları, baraj hidrolojisi, barajlarda katı madde hareketi, baraj hazneleri, dolgu barajlar, beton barajlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Barajlara giriş ve barajların sınıflandırılması bölüm1.pptx
2 Baraj planlama esasları bölüm1.pptx
3 Barajların çevre etkileri
4 Taşkın hidrolojisi Bölüm 1.2 Baraj hazneleri.pptx
5 Barajlarda katı madde hesabı ve etkileri Bölüm 2 (katı madde hesabı).pptx
6 Barajlarda ölü hacim hesabı
7 Baraj boyutlarının belirlenmesi bölüm 3 (Normal hacim hesabı).pptx
8 Örnekler bölüm 3 (Normal hacim hesabı).pptx
9 Ara sınav
10 Baraj jeolojisi ve temeller bölüm 4 kuvvetler.pptx
11 Dolgu barajlar ve özellikleri bölüm 5 Dolgu Barajlar.pptx
12 Dolgu barajların stabilitesi bölüm 4 kuvvetler.pptx
bölüm 5 Dolgu Barajlar.pptx
13 Beton barajlar bölüm 6 kemer ve RCC barajlar.pptx
14 Örnekler bölüm 6 kemer ve RCC barajlar.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298780 Baraj planlama esaslarını bilmek
2 1298781 Baraj haznelerinin kısımları ve hacim hesabını bilmek
3 1298782 Barajlarda katı madde hesabını yapabilmek
4 1298783 Taşkın hesaplarını yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3
2 3 4 4 5 4 2 2 4 3 3
3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3
4 4 4 4 5 4 2 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek