Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM629 Yüzeysel Temeller 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Zemin incelemelerinin yorumlanarak yapı temellerinin farklı zemin koşullarında boyutlandırılmasının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Temeller

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uzuner, B.A.,2005, Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi, 6. Baskı, Trabzon Aytekin, M. Çözümlü Problemlerle Temel Tasarımı, Derya Kitabevi. 2009, Trabzon ÖNALP, A., SERT, S., 2010, Geoteknik Bilgisi III: Bina Temelleri, Genişletilmiş 2. Baskı, Birsen Basım Yayım. CODUTO, D.P., 2001, Foundation Design, Prentice Hall. BOWLES, J.E., 1997, Foundation Analysis and Design, 5th Ed., McGraw Hill. CERNICA, J.N., 1995, Geotechnical Engineering: Foundation Design, J. Wiley. DAS, B., 1990, Principles of Foundation Engineering, 2nd Ed., PWS-Kent.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zemin incelemesi (etüdü). Zemin İnceleme teknikleri, Zeminlerin taşıma gücü teoremleri. Yüzeysel temeller, tekil, şerit, radye temellerin taşıma güçleri, oturma değerlerinin belirlenmesi ve tasarımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zemin incelemeleri (büro ve arazi çalışmaları)
2 Zemin incelemeleri (büro ve arazi çalışmaları)
3 Yüzeysel temellerin taşıma gücü (Terzaghi taşıma gücü yaklaşımı)
4 Yüzeysel temellerin taşıma gücü (Terzaghi taşıma gücü yaklaşımı)
5 Diğer taşıma gücü yaklaşımları
6 Taşıma gücü (arazi deneyleri)
7 Taşıma gücü (arazi deneyleri)
8 Temellerin oturma kriterine göre boyutlandırılması
9 Temellerin oturma kriterine göre boyutlandırılması
10 Ara Sınav
11 Yüzeysel temeller(Tekil temeller)
12 Yüzeysel temeller(Şerit temeller)
13 Yüzeysel temeller(Birleşik temeller)
14 Yüzeysel temeller(Radye temeller)
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1559099 Zemin incelemelerinin yapılışını bilir
2 1559100 Farklı zeminlere oturan yüzeysel temelleri tasarlar.
3 1559101 Zemin emniyet gerilmesini belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74714 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74715 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 74716 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 74717 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 74718 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 74719 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 74720 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 74721 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 74722 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 74723 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5
2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5
3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek