Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103046322000 Kablolu Sistemler 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere asma ve askılı sistemler hakkında bilgi verir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fahri BİRİNCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. PALKOWSKI, S., Statik der Seilkonstruktionen, 1990. 2. KARATAŞ, H., Asma Sistemler, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 1979.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş ve Tanımlar, Asma Sistemler ve Çözüm Yöntemleri, Askılı Sistemler ve Çözüm Yöntemleri, Sistemlerin Uygulanma Esasları, Dünyadaki tipik Uygulamaların Tanıtılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 20 1
21 Rapor Sunma 2 15 1
27 Makale Yazma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 30 60
27 Makale Yazma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Tanımlar
3 Asma Sistemler
4 Asma Sistemler
5 Çözüm Yöntemleri
6 Çözüm Yöntemleri
7 Askılı Sistemler
8 Çözüm Yöntemleri
9 Çözüm Yöntemleri
10 Arasınav
11 Sistemlerin Uygulanma Esasları
12 Sistemlerin Uygulanma Esasları
13 Dünyadaki tipik Uygulamaların Tanıtılması
14 Dünyadaki tipik Uygulamaların Tanıtılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307190 Askılı sistemleri kavrar
2 1307189 Asma sistemleri kavrar
3 1307188 Kablolu sistemler ve önemi hakkında bilgi edinir
4 1307187 Kablolu sistemlerde çözümleme yöntemlerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3
2 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4
3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek