Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM634 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yol gövdesi ve sanat yapılarının korunmasına ilişkin bilgiler verilir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Argun Tunç, Yol Malzemeleri ve Uygulamaları,Nobel Yayın Dağıtım, 2007. 2. Argun Tunç, Esnek Kaplama Malzemeleri El Kitabı, Asil Yayın Dağıtım, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Yol gövdesi ve elemanları 2. Yol altyapısı ve bileşenleri 3. Yol üstyapısı ve bileşenleri 4. Koruma yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yol gövdesi ve elemanları Yol Drenaj Sistemleri Ders Notu.docx
2 Yol gövdesi ve elemanları
3 Yol gövdesi ve elemanları
4 Yol altyapısı ve bileşenleri
5 Yol altyapısı ve bileşenleri
6 Yol altyapısı ve bileşenleri
7 Yol üstyapısı ve bileşenleri
8 Yol üstyapısı ve bileşenleri
9 Yol üstyapısı ve bileşenleri
10 Arasınav
11 Koruma yöntemleri
12 Koruma yöntemleri
13 Koruma yöntemleri
14 Koruma yöntemleri
15 Koruma yöntemleri
16 Koruma yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301345 Yol gövdesi ve elemanları
2 1301346 Yol altyapısı ve bileşenleri
3 1301347 Yol üstyapısı ve bileşenleri
4 1301348 Koruma yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 5 1 3 5 3 3 3 2
2 4 3 4 2 2 2 3 1 2 4
3 5 4 3 3 3 5 3 2 1 2
4 4 5 2 4 2 2 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek