Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM635 Beton Yollar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Beton yol çeşitleri, malzeme özellikleri, yapım şekilleri, bakım ve onarımları hakkında bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları FTA, (1998), “TCRP-40 Strategies to Attract Auto Users to Public Transportation”, Report, Transportation Research Board, Washington, D.C. Childs, M. C., (1999), Parking Spaces: A Design, Implementation, and Use Manual for Architects, Planners, and Engineers, McGraw-Hill, ISBN 978-0070121072. ULI and NPA Members, (2000), The Dimensions of Parking, ULI–The Urban Land Institute ISBN 0-87420-827-0, Washington, D.C. Neufert, E., (2000), “Yapı Tasarım Bilgisi”, terc. Gizem Tercüme, 35. baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN 975-486-928-9, İstanbul. EC (European Commission), (2001), “White Paper - European Transport Policy for 2010:Time to Decide” Davidson, M., Dolnick, F., (2003), Parking Standards, ULI–The Urban Land Institute, ISBN 978-1884829826, Washington, D.C. FTA, (2003), “TCRP REPORT 95 Chapter 18 Parking Management and Supply”, Transit Cooperative Resarch Program Traveler Response to Transportation System Changes, Transportation Research Board, Washington, D.C. ITE, (2004), Parking Generation, 3rd edition, Institute of Transportation Engineers (ITE), ISBN 0-935403-92-2. Toor, W., Havlick, S., (2004), Transportation and Sustainable Campus Communities, Island Press, ISBN 1-55963-656-4, Washington, D.C. Santos, G., (2004), Road Pricing : Theory and Evidence, Elsevier JAI, ISBN 0762309687, Oxford. Shoup, D., (2005), High Cost of Free Parking, APA-American Planning Association, ISBN 978-1-884829-98-7, Chicago. Shoup, D., (2005), Parking Cash Out (PAS 532), APA-American Planning Association, ISBN 978-1-932364-09-5, Chicago. Jakle, J. A., Sculle, K. A., (2005), Lots of Parking: Land Use in a Car Culture, University of Virginia Pres, ISBN 813925193. Smith, M. S., (2005), Shared Parking, ULI–The Urban Land Institute, ISBN 978-0874209396, Washington, D.C.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beton yol tarihçesi, beton yol çeşitleri, betonun özellikleri, beton yol yapımı, silindirle sıkıştırılmış beton yol, betonda alkali-silika reaksiyonları, yorulma analizleri, bozulmalar ve alınacak önlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 50 1
17 Alan Çalışması 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 3 3
17 Alan Çalışması 1 23 23
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 9 5 45
34 Okuma 8 8 64
51 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Beton yol çeşitleri sunum 1.pptx
3 Beton yol uygulamaları sunum 2.docx
4 Beton yol uygulamaları
5 Betonda hidratasyon
6 Betonda alkali-silika reaksiyonları
7 Beton yola etkiyen yükler
8 Beton yolda yorulma analizleri
9 Beton yolda yorulma analizleri
10 Beton yolda bozulmalar ve alınacak önlemler
11 Beton yolda bozulmalar ve alınacak önlemler
12 Puzolanlar
13 Ödev Sunumları
14 Ödev Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327232 Öğrenciler beton yol uygulamaları ile ilgili güncel bilgi sahibi olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek