Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM636 Yolların Kapasitesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Karayolu hacim-kapasite ilişkisi arasında ilişkiler anlatılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Highway Capasity Manual, AASHTO, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Karayolu trafik bileşenleri 2. Karayolu teorik kapasitesi 3. Teorik kapasite-Pratik kapasite arasındaki ilişki 4. Karayolu proje ömrü ilişkisi, şerit sayısı seçimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karayolu trafik bileşenleri LOS-May-HCM.doc
2 Karayolu trafik bileşenleri
3 Karayolu trafik bileşenleri
4 Karayolu teorik kapasitesi
5 Karayolu teorik kapasitesi
6 Karayolu teorik kapasitesi
7 Teorik kapasite-Pratik kapasite arasındaki ilişki
8 Teorik kapasite-Pratik kapasite arasındaki ilişki
9 Teorik kapasite-Pratik kapasite arasındaki ilişki
10 Ara Sınav
11 Karayolu proje ömrü ilişkisi, şerit sayısı seçimi
12 Karayolu proje ömrü ilişkisi, şerit sayısı seçimi
13 Karayolu proje ömrü ilişkisi, şerit sayısı seçimi
14 Karayolu proje ömrü ilişkisi, şerit sayısı seçimi
15 Karayolu proje ömrü ilişkisi, şerit sayısı seçimi
16 Karayolu proje ömrü ilişkisi, şerit sayısı seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1301338 Karayolu trafik bileşenleri
2 1301339 Karayolu teorik kapasitesi
3 1301340 Teorik kapasite-Pratik kapasite arasındaki ilişki
4 1301341 Karayolu proje ömrü ilişkisi, şerit sayısı seçimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 4 2 2 1 3 3 2
2 3 2 5 4 3 1 2 4 2 4
3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 2
4 4 3 2 4 3 3 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek