Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM640 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Mühendislikte kullanılan malzemelerin yükler altındaki davranışlarını bilmek ve karşılaşılan özel durumlarda bu bilgiye dayanarak malzeme performansını değiştirmek, kompozit elemanlarda kullanılacak malzemelerin uygun detaylandırmalarını yapmak gerekir. Çelik ve prefabrik yapı gibi monolitik olmayan sistemlerde doğru bir şekilde donatı, profil ve bağlantı unsurları kullanarak elemanların birlikte çalışabilmesi sağlanabilmelidir. Betonarme sistemlerde de donatı, beton ve yapı elemanları arasındaki davranış ilişkilerinin bilinmesi ve küçük hataların büyük sorunlara yol açabilmesinden hareketle, uygun ve yeterli donatı yerleştirme konusunda bilgi sahibi olunması son derece önemlidir. Kullanılacak betonun da yapının üretim şartlarına ve maruz kalacağı yüklere göre özel performanslara sahip olarak üretilmesi gerekebilir. Zira en çok kullanılan yapı malzemesi olan beton, gün geçtikçe değişik üretim teknikleri ve birleşimine katılan farklı malzemelerle, birbirinden ayrı, tercih edilebilecek farklı özelliklere sahip tiplerde üretilmekte ve bu konudaki araştırmalar gelişerek devam etmektedir. Beton hem taşıyıcı elemanlarda hem de yalıtım ve fonksiyonel görev görecek elemanlarda, başarıyla kullanılabilmektedir. İnşaat Mühendisi adaylarının da meslek hayatlarında en çok kullanacakları malzeme olan betondaki yeni gelişmeleri ve betonun farklı türlerini bilmeleri, büyük önem taşımaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Donatı kuralları, Prof. Dr. Abdüssamed Arslan, Gazi Üniversitesi, 2004 2) Betonarme yapılarda Eurocode 2 yaklaşımı, Prof. Dr. Zekai Celep, İTÜ İnş. Fak., İstanbul, 2004 3) Yapı malzemeleri el kitabı I ve II, Mustafa Atma, Şevket Çorbacıoğlu, TMMOB İnş. Müh. Odası Ankara Şubesi Yayınları, 1997, 1998 4) Beton, Prof. Gündüz Özışık, Teknik Yayınları, 1999 5) Yapı Malzemesi, Yrd. Doç. Dr. Bülent Baradan, DEÜ Müh. Mim. Fak. Matb. yayınları, 1987 6) Beton, Prof. Dr. Turhan Y. Erdoğan, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, 2003 7) Fiber- Reinforced Cement Composities, P.N. Balaguru, S.P. Shah, New York, 1992 8) Öngerilmeli Beton, K.Özden, A.L.Trupia, İ. Eren, T. Öztürk, İTÜ İnş.Fak.Matb., 1994

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elemanların yükler altındaki davranışlarının kavranılıp modellenmesi, özel şekilli ve görevli elemanların donatı detaylandırılmaları, özel beton yapım üretim teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
24 Seminer 2 32 64
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Betonarme Yapılarda Güvenlik, Kesit etkileri ve Malzeme bilgisi / Beraber çalışma, adrerans ve donatının kenetlenmesi/ Normal kuvvet ve eğilme momenti etkisi /Kesme kuvveti ve burulma momenti etkisi /Kesit tesirleri etkileri/ Kuvvet iletim bölgeleri /Mesnet tür ve şartları /Serbestçe oturma, ankastreliğin az olması, orta-kuvvetli ankastrelik /
2 Mesnet derinlik ve açıklıkları/ Kesit tesirlerinin elde edilmesi /Taban kesit tesirleri- eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri/Donatının amacı, uygun donatı konumu, bağlanması/ Donatı çap seçini, paspayları ve rasyanilasasyonu /Donatının ankre edilmesi ve kamalanması/
3 Ankraj bölgesindeki ayırıcı kuvvetler, çekme çubuklarının ankrajı / Düz çubukların aderans yoluyla ankrajı, çengel veya kanca ile ankraj /Firketeli, hasır donatılı anklajlar, ankraj elemanları/ basınç donatısı anklajı/ donatıların son ve ara mesnetlerde ankrajı/
4 Donatı çubuklarının eklenmesi/ Direkt, indirekt, çengelli, firketeli, kaynaklı eklemeler/ Çekme ve basınç elemanlarında kuvvetlerin yön değişiminden doğan ikincil kuvvetler /İçbükey köşelerde çekme kuvvetleri / Donatıların sürekli eğri olması, dış yüzeye paralel bir düzlemdeki eğrilikli donatılar /
5 Pilye donatılarında gerilme yığılmaları ve ankraj boyları ile bunların elemanlarda yönlendirilmesi / Eğilmeli çekme bölgesinde aderans / Plak kenar ve yanal donatıları, kama donatısı/ Çizgisel ve tekil yüklerin etkinesi durumunda donatı detaylandırmaları /Tek eksenli plaklarda süreksizlikler /
6 İki eksenli plaklarda mafsallı, kenarlarından ankastreli ve mütemadi mesnetlemeler /Üç kenarından mesnetli plaklar/ İçbükey ve dışbükey köşede mesnetlenme /Kolon üstü döşemelerde donatı detaylandırma/ Üçgen, daire ve çember plaklar /Delikli plak donatı detaylandırmaları/ Kirişlerde kayma, etriye, fret ve dağıtma donatıları /
7 Narin ankastreli kiriş/ Basık kiriş ve mesnetteki yükler /Kirişlere asılı yükler veya boşluklar olması durumunda donatı detaylandırma /Kirişlerin burkulma etkilerine karşı donatılandırılması/
8 Dolaysız ve dolaylı mesnetlenmiş yüksek kirişler /Alttan yüklü yüksek kirişler /Dolaysız ve dolaylı yüklü konsollar/ Betonarme kolonlar ve özel konstürüksiyonları /Rüzgar perdeleri ve istinat duvarları /
9 Çerçeve köşelerinde artı ve eksi moment etkimesi halinde iç kuvvetlerin dağılışı /Törpülü, sivri, guseli köşe donatılandırmaları /Sürekli, tekil, soket temeller /Tekil kolonlarda radye temeller/Kazık başlıkları donatılandırması/ Çelik kolonların temele ankrajı /Çelik Taşıyıcı sistemde betonarme döşeme detayları/ /Prefabrik elemanlarda ankrajlama
10 Malzemenin atomik ve kristal yapısı /Betonda kohezyon ve korezyon /Sünek davranışın mikro boyutları /Beton dayanımının eleman dayanımına etkisi /Pompa, püskürtme, prepakt betonlar /Hazır betonlar /
11 Hafif, ağır, ateşe dayanıklı betonlar /Çelik ve cam lifli betonlar/ Yüksek dayanımlı betonlar /Çimento, kimyasal ve mineral katkı maddeleri çeşit ve özellikleri /Prefabrik ve öngerilmeli beton üretim teknikleri /Özel vibrasyon teknikleri ve kür yöntemleri /
12 Yapı beton basınç dayanımının bulunmasına yönelik özel yöntemler /Epoksi reçineleri ve epoksi reçine betonları /CFRP ile betonarme sistemin yük- moment taşıma kapasitesinin artırılma yöntem ve örnekleri
13 Özel betonlar: ağır, hafif betonlar, Cüruf, sünger taşı, tuğla kırığı betonları, gaz, odun betonları, hava kabarcıklı beton, vakum betonu, öngerilmeli beton, boşluklu beton, prepakt beton, çelik elyaflı ve lifli beton,
14 Kütle betonu, püskürtme beton, su altı betonu, polimerli betonlar, harç çeşitleri, mimari betonlar, enjeksiyon betonu, akıllı beton, kendiliğinden yerleşen beton.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183908 1- Döşemede boşluk olması, konsol plakta tekil yük ve donatı, kısa kenar mesnet donatısı, saçak döşemesi donatısı, sürekli döşeme köşe donatısı, kısa konsol donatısı, boşluklu perde donatılandırılması, kazıklı kolon temeli, eksel perde ilavesi v.b. özel durumlarda donatı detaylandırma ayrıntılarının kavranılması.
2 1176784 2- Hafif Beton, Gaz beton, Ağır beton, Ateşe dayanıklı beton, kaplama betonları, beton yollar, mozaik beton, lifli beton, pompa betonu, vakum betonu, kendiliğinden yerleşen beton, polimer beton, senttik reçine beton, püskürtme beton, ön dökümlü beton, art gerilmeli beton, prepakt beton, v.b. özel betonların bileşim ve üretim tekniklerinin, Çimento- beton bileşenlerininve karışım hesaplarının öğrenilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1
2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek