Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM643 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders öğrenciye patlama ve ani etkilerin yapılar üzerindeki hasarları hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal Hacıefendioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Longinow A, and Mniszewski KR., “Protecting buildings against vehicle bomb attacks”, Practice Periodical on Structural Design and Construction , ASCE, New York, pp. 51-54, 1996. 2) Baker, W.E., Cox, P.A., Westine, P.S., Kulesz, J.J. and Strehlow, R.A., Explosion hazards and evaluation, Elsevier Scientific Publishing Company, New York, 1983.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Patlama olayı, patlama yüklerinin sınıflandırılması, patlayıcıların özellikleri, patlama basıcının tahmini, patlama etkisindeki yapı davranışı, patlama dalgası yapı etkileşimi, patlama ve ani etkiler için bilgisayar programları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 12 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Patlama olayı
2 Patlama yüklerinin sınıflandırılması
3 Patlayıcıların özellikleri
4 Patlama basıcının tahmini
5 Patlama etkisindeki yapı davranışı
6 Patlama dalgası yapı etkileşimi
7 Patlama yükleri
8 Patlama yüklerinin tahmini
9 Çelik yapı elemanlarının tasarımı
10 Betonarme ve yığma yapı elemanlarının tasarımı
11 Çelik-beton kompozit malzemelerin tasarımı
12 Patlama etkisindeki yapıların hasarı
13 Patlama etkisindeki yapıların tasarımı
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130240 1418341 Patlama türlerini tanımlayabilme
130241 1418414 Yapıların patlamaya karşı davranışını tahmin edebilme
130242 1418438 Yapıları patlamaya karşı tasarlayabilme
130243 1418614 Patlama etkisindeki yapıları bilgisayar programı ile analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74714 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74715 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 74716 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 74717 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 74718 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 74719 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 74720 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 74721 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 74722 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 74723 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme