Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM651 Sediment Taşınımı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Akarsularda sediment taşınıının irdelenmesi bunların inşaat mühendisliği ve özellikle su yapıları açısından öneminin kavratılması, sediment modellerinin anlatılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Ülke KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Yang, C.T. ,Sediment Transport, McGraw-Hill, 396 sayfa 2-Vanoni, V.A., Sedimentation Engineering, ASCE manuals and reporton engineering practice no:54 3-Graf, W.H., Hydraulics of Sediment Transport, Water Resources Publication 4-Yalın, M.S., Mechanism of Sediment Transport, Pergamon Press

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sedimentin tanımı, akarsularda sedimentin kaça ayrıldığı, yatak yükü, askıda katı madde, toplam katı madde yükü hesapları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 6 42
10 Tartışma 5 6 30
28 Makale Kritik Etme 4 6 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sediment modellerinin anlatılması Sediment nedir? Akarsularda sedimentin orijini nedir? toprak erozyonu ile ilişkisi nedir? Türkiye örneği
2 Akarsularda sediment kaç şekilde taşınır?Yatak yükü ve askıda katı madde tanımları
3 Seidmenteait özellikler, dane birim hacim ağırlığı, şekli, elastisitesi, v.b.
4 Sedimentin ölçülmesi(yatak yükü)
5 Sedimentin ölçülmesi (askıda katı madde), PPM in tanımı
6 Sediment taşınımın mekanizması
7 Sediment taşınım hızı
8 Yatak yükü hesapları
9 Yatak yükü hesapları
10 Arasınav
11 Danenin harekete başlaması
12 Askıda katı madde hesapları
13 Askıda katı madde hesapları
14 Askıda katı madde hesapları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1193903 Sediment tanımının öğrenilmesi
2 1195585 Akarsularda sediment taşınımın su yapıları açısından öneminin kavranması
3 1195591 Akarsuda katı madde hareketlerinin kaç çeşit olduğunun öğrenilmesi
4 1196770 Yatak yükü hesaplarının öğrenilmesi
5 1197424 Askıda katı madde hesaplarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4
2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek