Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilere yapay sinir ağları (YSA) temellerini kapsamlı bir şekilde anlatmayı amaçlar. Yapay sinir ağı mimarisi ve yapay sinir ağının eğitim ve test edilmesi,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Turgay PARTAL

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yapay sinir ağları ilkeleri, Zekai Şen, su vakfı yayınları

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Yapay Sinir Ağlarının model ve algoritmaları Geriye Yayılım (GY) öğrenme algoritmasının ana yapısı, yapay sinir ağlarında eğitim ve test aşamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapay sinir ağlarının genel yapısı
2 Yapay sinir ağlarının ana yapısı
3 sinir ağı ve perseptronlar
4 Öğrenme algoritmaları
5 ileri beslemeli geriye yayılma yapay sinir ağı
6 ileri beslemeli geriye yayılma yapay sinir ağı
7 Uygulamalar
8 Uygulamalar
9 Uygulamalar
10 Diğer yapay sinir ağları
11 Diğer yapay sinir ağları
12 Yapay sinir ağı uygulamaları
13 Öğrenci makale sunumu
14 Öğrenci makale sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300303 Yapay sinir ağlarının ana yapısını bilmek
2 1300304 Geriye yayılım algoritmasını bilmek
3 1300305 yapay sinir ağlarında eğitim ve test aşamalarını yapabilmek
4 1300306 diğer yapay sinir ağları algoritmalarını bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4
2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3
3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4
4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek