Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yapıların membran (zar) , düzlem ve uzay çubuk sonlu elemanlarla SEM ile modellenmesi özelliklerin sunulması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Azer Arastunoğlu KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zienkiewicz, R.L. Taylor, The finite element method, Vol 1,2 1989,1991, Mc-Graw-Hill Pub. Washizu K., Variational methods in elasticity and plasticity, Pergamon Pres,1982 Kasimzade Arastunoğlu Azer., Yapı Dinamiği, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-933-1, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 568 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi; Düzlem, uzay çubuk sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve çubuk sistemi analizinde uygulamaları. Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları; Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi
2 Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi
3 Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi
4 Düzlem, uzay çubuk sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve çubuk sistemi analizinde uygulamaları
5 Düzlem, uzay çubuk sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve çubuk sistemi analizinde uygulamaları
6 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları
7 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları
8 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları
9 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları
10 Ara sınav.
11 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
12 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
13 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları
14 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327100 Problemin Varyasyon (Galerkin vb ) formulasyonu ve sınır koşullarının şekillendirilmesi bilgilerine sahip olacak
2 1327097 Düzlem, uzay çubuk sonlu elemanlar, rijitlik matrisleri ve çubuk sistemi analizinde uygulamaları bilgilerine sahip olacak
3 1327098 Membran (zar) sonlu eleman ve analizde uygulamaları bilgilerine sahip olacak
4 1327099 Uygun Yazılım ve Paket Program Uygulamaları bilgilerine sahip olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek