Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM669 Akıllı Ulaştırma Sistemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS) Planlaması için gerekli alanlarda bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Economic Impacts Of Intelligent Transportation Systems: Innovations and Case Studies, Evangelos Bekiaris, 2004 Fundamentals of Intelligent Transportation Systems Planning, Mashrur A. Chowdhury,Adel Wadid Sadek, 2004 Intelligent Transportation Systems: A Private Organizations Perspective, Riccardo Mogre, 2010 ITS handbook 2000: recommendations from the World Road Association (PIARC) ,Kan Chen, PIARC Committee on Intelligent Transport, John Collingwood Miles, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

AUS tanımı ve güncel AUS uygulamarı hakkında bilgiler/ AUS kullanıcı hizmetleri/ Yolculuk ve trafik yönetimi/ Tıkanıklık fiyatlandırması/Toplu Taşıma hizmetleri için AUS/Elektronik ödeme sistemleri/Ticari araç işletmesi için AUS/Acil durum yönetimi/Gelişmiş araç kontrol ve güvenlik sistemleri/Bilgi yönetimi/AUS ve Ulaştırma planlaması entegrasyonu/AUS standartları/AUS değerlendirme yöntemleri/AUS uygulamaları-zorluk ve faydalar/Dünya çapında AUS uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 AUS tanımı ve güncel AUS uygulamarı hakkında bilgiler ae6c89c3f033ef9.pdf
2 AUS kullanıcı hizmetleri
3 Yolculuk ve trafik yönetimi/ Tıkanıklık fiyatlandırması
4 Toplu Taşıma hizmetleri için AUS
5 Elektronik ödeme sistemleri
6 Ticari araç işletmesi için AUS
7 Acil durum yönetimi
8 Gelişmiş araç kontrol ve güvenlik sistemleri; Bilgi yönetimi
9 AUS ve Ulaştırma planlaması entegrasyonu
10 Arasınav
11 AUS standartları
12 AUS değerlendirme yöntemleri
13 AUS uygulamaları-zorluk ve faydalar/Dünya çapında AUS uygulamaları
14 Ödev Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302484 Öğrenciler Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS) kavramı ve yapısı hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
2 1302485 Öğrenciler AUS standartlarını öğrenebileceklerdir.
3 1302486 Öğrenciler AUS ile entegre edilmiş ulaştırma planlaması proseslerini öğrenebileceklerdir.
4 1302487 Öğrenciler AUS projelerinin planlaması ve uygulanması konularında bilgi sahibi olabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 4 2 5 3 3 2 3
2 5 1 4 1 4 2 4 5 3 2
3 5 3 3 4 5 2 3 2 1 3
4 5 5 2 5 1 4 4 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek