Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST603 Lineer İstatistik Modelleri I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Başta regresyon analizi,varyans analizi gibi lineer modellerin teorik yapılarını öğrenirler ve gerçek yaşam verileri üzerinde rahatlıkla uygulayabilirler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lineer Models in Statistics, Alvin C. Rencher and G. Bruce Schaalje

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

matris cebiri, tesadüfi vektörler ve matrisler, çok değişkenli normal dağılım, karesel formların dağılımı, basit lineer regresyon, çoklu regresyon: tahmin

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 30 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
54 Ev Ödevi 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 matris cebiri uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
2 matris cebiri uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
3 Matris ve vektörlerin türevleri uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
4 Tesadüfi vektörler ve matrisler-ortalama vektörleri ve kovaryans matrisleri uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
5 Tesadüfi vektörlerin doğrusal fonksiyonları uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
6 çok değişkenli normal dağılımve momemnt üreten fonksiyonu uygun örnek çözümleri RASTGELE VEKTÖRLER VE MATRİSLER ve çokdeğişkenli normal dağılım(4.1_4.5).pptx
7 normal dağılımın özellikleri ve kısmi korelasyon uygun örnek çözümleri RASTGELE VEKTÖRLER VE MATRİSLER ve çokdeğişkenli normal dağılım(4.1_4.5).pptx
8 arasınav
9 karesel formların dağılımı, ortalama ve varyansları uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
10 karesel ve doğrusal formların bağımsızlığı uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
11 çoklu doğrusal regresyon modeli parametre tahminleri- en küçük kareler tahmini uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
12 En çok olabilirlik tahmini ve Genelleştirilmiş en küçük kareler tahmini uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
13 çoklu doğrusal regresyonda hipotez testleri uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
14 çoklu doğrusal regresyonda güven aralıkları uygun örnek çözümleri Lineer İstatistik Modelleri I-II.doc
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519553 Doğrusal istatistik modeli teorisinde matris cebri kullanımını öğrenirler
2 1519554 Özellikle Regresyon, varyans, ve kovaryans analizi gibi doğrusal modeller hakkında daha geniş teorik bilgilere sahip olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74124 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 74125 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 74111 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 74112 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 74113 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 74114 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 74123 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 74118 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 74117 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 74116 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 74115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 74119 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 74120 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 74122 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 74121 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5
2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek