Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST614 Ekonometrik Yöntemler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Matematik ve istatistiği ekonomik verilere uygulayabilme becerisi kazandırmak, ekonometrik analizin gücü ve sınırlamalarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedide Rezan USLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertek, T., Ekonometriye giriş Akkaya, Ş., Pazarlıoğlu, V., Ekonometri I Gujarati, D.N., Basic Econometrics

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekonometrinin konusu, bazı temel matematik kuralları, temel istatistik kuralları - Ekonometrik model kalıpları (doğrusal, parabolik, yarı-logaritmik, çift logaritmik) - Tek denklemli ekonometrik modeller - Çoklu regresyon tahmin ve hipotez testleri, matrislerle çözüm yöntemi - Klasik regresyon modelinden sapmalar – Çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans, otokorelasyon, spesifikasyon hataları, gösterge değişkenli modeller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 8 2 16
18 Örnek Vaka İncelemesi 8 2 16
28 Makale Kritik Etme 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonometrinin konusu, bazı bemel matematik kuralları, temel istatistik kuralları
2 Mikro, makro ve sektörel modeller
3 Ekonometrik model kalıpları (Doğrusal, parabolik, yarı-logaritmik, çift logaritmik)
4 Tek denklemli ekonometrik modeller (Tek açıklayıcı değişken)
5 Çoklu regresyon, tahmin ve hipotez testleri
6 Çoklu regresyon modelinin matrislerle çözümü
7 Klasik regresyon modelinden sapmalar- Çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans
8 Ara sınav
9 Otokorelasyon, spesifikasyon hataları
10 Gösterge değişkenli modeller (Bir nicel ve bir nitel değişken)
11 Gösterge değişkenli modeller (Bir nicel ve bir nitel değişken)
12 Gösterge değişkenli modeller (Bir nicel ve iki nitel değişken)
13 Gösterge değişkenli modeller (Bir nicel ve iki nitel değişken)
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276943 İstatistiksel ve ekonomik teoriyi gerçek yaşam problemlerine uygulayabilme becerisi
2 1276944 Ekonometrik analizdeki yeni gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmak
3 1276945 Paket programlar yardımıyla veri setlerini analiz etme ve yorumlama becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 2 3 1 3
2 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3
3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek