Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST646 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Son yıllarda yaygın olarak kullanılan yapısal eşitlik modellerinin temel teorik yapısını öğretmek ve uygulamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

LİSREL 8:User's reference guide 2004, Jöreskog KG, Sörbom D. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş-Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları, 2007, Ömer Faruk ŞİMŞEK Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I, 2009. Veysel YILMAZ, H. Eray ÇELİK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Açıklayıcı faktör Analizi uygun örnek çözümü
2 Doğrulayıcı Faktör Modelleri uygun örnek çözümü
3 Doğrulayıcı Faktör Modellerinin Tanımlanması uygun örnek çözümü
4 Ordinal değişkenler ile yapısal eşitlik modellemesi uygun örnek çözümü
5 Lisrel ile başlangıç uygun örnek çözümü
6 Lisrel : veri girişi, veri türetme ve grafiksel kullanıcı arayüzü uygun örnek çözümü
7 Lisrel : veri girişi, veri türetme ve grafiksel kullanıcı arayüzü uygun örnek çözümü
8 arasınav
9 Lisrel : ölçüm modeli sonuçlarının yorumlanması uygun örnek çözümü
10 Lisrel : Düzeltme indekslerinin kullanılması uygun örnek çözümü
11 Lisrel : yapısal modele ilişkin sonuçların değerlendirilmesi uygun örnek çözümü
12 Lisrel : ölçüm modeli uygun örnek çözümü
13 Lisrel : tek faktörlü ölçüm modeli uygun örnek çözümü
14 Lisrel : Doğrulayıcı Faktör Analiz modeli uygun örnek çözümü
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1167516 Yapısal eşitlik modellemesinin(YEM) mantığını öğrenirler
2 1169559 Yapısal eşitlik modellemesinin(YEM) teorik yapsını ve gerçek olaylara nasıl uygulandığını öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek