Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST606 Varyans Çözümlemesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Varyans analizi hakkında bilgi vermek, gerçek hayattaki verilere ilişkin varyans analizi modellerini kurmak, bu modellere ilişkin en iyi tahminleri yapabilmek, elde edilen sonuçları yorumlayabilme özelliğine sahip olabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Pelin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gamst, G., Meyers, L.S. and Guarino, A.J. (2008). Analysis of Variance Designs: A Conceptual and Computational Approach with SPSS and SAS, Cambridge University Press. 2. Şenoğlu, B. ve Acıtaş, Ş. (2010). İstatistiksel Deney Tasarımı, Nobel Yayınevi, Ankara. 3. Montgomery, D. C. (2000). Design and Analysis of Experiments, fifth edition, John Wiley ve Sons, New York. 4. Maxwell, S.E. and Delaney, H.D. (2004). Designing Experiments and Analyzing Data: A Model Comparison Perspective, Second Edition, New Jersey. 5. Berger, P.D. and Maurer, R.E. (2002). Experimental Design with Applications in Management, Engineering, and the Sciences, Duxbury.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Varyans analizinin temelleri, Varyans analizinin varsayımları, F testinin istatistiksel anlamı, Sabit ve rasgele etkili modeller, Varyans bileşenleri, Bir-yönlü varyans analizi, İki-yönlü varyans analizi, Etkileşim, Latin kare ve Greko Latin kare tasarımları, İç içe tasarımlar, Faktöriyel tasarımlar, Bölünmüş parseller tasarımı, Bir-yönlü ve iki-yönlü kovaryans analizi, ikili ve çoklu karşılaştırmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 44
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 11 5 55
54 Ev Ödevi 4 6 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Varyans analizinin temelleri ve varsayımları VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ_YL_pdf.pptx
2 F testinin istatistiksel anlamı VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ_YL_pdf.pptx
3 Sabit ve rasgele etkili modeller VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ_YL_pdf.pptx
4 Varyans bileşenleri VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ_YL_pdf.pptx
5 Bir-yönlü varyans analizi VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ_YL_pdf.pptx
6 İki-yönlü varyans analizi, Etkileşimli iki-yönlü varyans analizi VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ_YL_pdf.pptx
7 Latin kare ve Greko Latin kare tasarımları VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ_YL_pdf.pptx
8 Ara Sınav ARASINAV.pdf
9 İç içe tasarımlar VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ_YL_pdf.pptx
10 Faktöriyel tasarımlar VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ_YL_pdf.pptx
11 Öğrencilerin makale sunumları
12 Öğrencilerin makale sunumları
13 Öğrencilerin makale sunumları
14 Öğrencilerin makale sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1425968 Varyans analizinin temelleri ve varsayımları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1431933 Çoklu karşılaştırma metotlarını tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74124 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 74125 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 74111 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 74112 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 74113 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 74114 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 74123 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 74118 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 74117 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 74116 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 74115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 74119 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 74120 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 74122 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 74121 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek