Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST607 İleri Yöneylem Araştırmaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yöneylem araştırması tekniklerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Talat Şenel

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Öztürk, A.,(2009). Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, Bursa. - Erdem, İ.,(2017). İşletmede Sayısal Yöntemler ve WINQSB Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. -Taha, H.,(2000). Yöneylem Araştırması, çeviren Baray, Ş.A. ve Esnaf, Ş., Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Network(Ağ) Modelleri,PERT/CPM, Tamsayılı Programlama, Hedef Programlama, WINQSB

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Network(Ağ) Modelleri, En kısa yol problemleri, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
2 Network(Ağ) Modelleri, En kısa altyapı problemleri, maksimum akış problemleri, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
3 Kritik Yol Yöntemi(CPM), WINQSB uygulaması
4 Kritik Yol Yöntemi(CPM), WINQSB uygulaması
5 PERT Analizi, WINQSB uygulaması
6 PERT Analizi, WINQSB uygulaması
7 Tamsayılı Programlama, temel kavramlar, çözüm yöntemleri
8 Ara sınav
9 Tamsayılı Programlama, temel kavramlar, çözüm yöntemleri
10 Tamsayılı Programlama, Karma Tamsayılı Programlama, 0-1 Tamsayılı Programlama, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu
11 Hedef Programlama, örnek problemler
12 Hedef Programlama, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümü ve yorumu
13 Hedef Programlama Türleri
14 WINQSB paket programı ile geçmiş konularla ilgili örnek problem çözümleri ve yorumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298379 Öğrenciler Yöneylem Araştırması ile ilgili temel kavramları öğrenirler
2 1298380 Öğrenciler güncel problemlerle ilgili model kurabilme becerisi kazanırlar
3 1298381 Öğrenciler Yöneylem Araştırması paket programlarının kullanımını öğrenirler
4 1298382 Öğrenciler Yöneylem Araştırması Problemlerinin çözümünü yorumlamayı öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4
2 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek