Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST609 İstatistiğin Matematiksel Temelleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı olasılık ve istatistik teorisi kavramlarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Statistical Inference, G.Casella and R.Berger, Thomson Information/Publishing, 2nd Edition, 2001. A first course in Probability, S.Ross, Prentice Hall, 8th Edition, 2009. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Olasılık aksiyomları, Koşullu olasılık ve Bağımsızlık, Rasgele değişkenler, Ortak dağılım fonksiyonları, Sıra istatistikleri, Yeterlilik İlkeleri, Limit Teoremleri, Veri azaltılması ilkeleri, Nokta tahmini, Hipotez testleri, Aralık tahminleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 8 2 16
18 Örnek Vaka İncelemesi 8 2 16
28 Makale Kritik Etme 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Olasılık teorisi ve Aksiyomatik Temelleri
2 Rasgele değişkenler ve dağılım fonksiyonları
3 Dönüşümler ve Beklentiler
4 Çoklu rasgele değişkenler, Ortak ve Marjinal Dağılımları
5 Rasgele örneğin özellikleri
6 Veri azaltılması ilkeleri, Olabilirlik fonksiyonu
7 Nokta tahmini, Tahminci bulma
8 ARASINAV
9 Nokta tahmini, Tahminci Değerlendirilmesi
10 Hipotez Testleri bulma yöntemleri,Hipotez Testleri Değerlendirme Yöntemleri
11 Aralık tahminleri, Aralık tahmincilerini bulma
12 Aralık tahminleri, Aralık tahmincilerini bulma
13 Asimptotik Hesaplamalar
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328310 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler olasılık hesaplamalarının temel esaslarını tanımlayabilir,
2 1328311 Olasılık hesaplamalarının temel esaslarını tanımlayabilir,
3 1328312 Tahminci bulma yöntemleri ile nokta tahmini yapabilir,
4 1328317 Tahminci özellikleri ile tahmincileri değerlendirebilir,
5 1328319 Hipotez bulma yöntemleri ile hipotez oluşturabilir ve hipotez test edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4
2 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek