Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST611 Olasılık Teorisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere rastgeleliği kavratmak, olasılık teorisinin temel kavramlarını vermek ve istatistik teorisine giriş için olasılık dili oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erol Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Akdeniz, F. (2009). Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi. 2.Sağlam, V. (2017). Olasılığa Giriş, Seçkin yayınevi. 2.Shahbazov,A.F.(2005). Olasılık teorisine giriş, Birsen yayıevi. 3.Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley ve Sons. 4. Öztürk, F. (1993). Matematiksel İstatistik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No.10. 5. Lipschutz, S. (1990). Olasılık, Schaum’s outlines, Nobel Yayın dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tesadüfi değişken, örnek uzayı, koşullu olasılık, seçme kuralları, örneklem, binom teoremi, olasılık fonksiyonu, beklenen değer, varyans

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 9 2 18
9 Problem Çözümü 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümeler, küme işlemleri, sınıflar ve elemanlarının tanıtılması.
2 Rasgele sonuçlu deney, örnek nokta, örnek uzaylar ve olaylar.
3 Olasılık ölçüsü, olasılık uzayı ve olasılık uzaylarına bazı örnekler.
4 Koşullu olasılık, toplam olasılık formülü, Bayes kuralı ve olayların bağımsızlığı.
5 Rasgele sonuçlu deneylerin modellenmesi, sonlu elemanlı örnek uzayları ve örnekler.
6 Permütasyon ve kombinasyon, Binom teoremi
7 Kesikli ve sürekli örnek uzaylar ve geometrik olasılık.
8 Ara sınav
9 Rasgele değişken kavramı
10 Kesikli ve sürekli rasgele değişkenin dağılımı
11 Kesikli ve sürekli rasgele değişkenin dağılımı
12 Rasgele değişkenin beklenen değeri, varyansı ve uygulaması
13 İki boyutlu rasgele değişkenler ve olasılık fonksiyonları
14 Koşullu olasılık fonksiyonu, marjinal fonksiyonlar, Koşullu beklenen değer ve koşullu varyans, Dağılım fonksiyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329883 Tesadüfi değişkeni bilir.
2 1329884 Örnek uzayı, örneklem kavramlarını bilir.
3 1329885 Olasılık fonksiyonunu bilir.
4 1329886 Beklenen değer ve Varyans kavramlarını bilir.
5 1329887 Korelasyon, Kovaryans kavramlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek