Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST604 Lineer İstatistik Modelleri II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sahip oldukları doğrusal model yapılarına ait teorik bilgilerini geliştiriler

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Taner Tunç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

LINEAR MODELS IN STATISTICS, Alvin C. Rencher and G. Bruce Schaalje

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

çoklu regresyon parametrelerinin tahmini ve testi,varyans analiz modelleri,dengeli veri setlerinde tek yönlü varyans analizi,dengeli veri setlerinde iki yönlü varyans analizi,dengeli olmayan veri setlerinde iki yönlü varyans analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 1 7 7
10 Tartışma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Varyans analiz modelleri-Tam ranklı olmayan modeller uygun örnek çözümleri
2 Varyans analiz modelleri-parametre tahminleri uygun örnek çözümleri
3 Varyans analiz modelleri-hipotez testleri uygun örnek çözümleri
4 Tek yönlü varyans analiz modelleri-dengeli veri yapısı-parametre tahminleri uygun örnek çözümleri
5 Tek yönlü varyans analiz modelleri-dengeli veri yapısı-hipotez testleri uygun örnek çözümleri
6 Tek yönlü varyans analiz modelleri-dengeli veri yapısı-kareler ortalamaları uygun örnek çözümleri
7 iki yönlü varyans analiz modelleri-dengeli veri yapısı-parametre tahminleri uygun örnek çözümleri
8 arasınav
9 iki yönlü varyans analiz modelleri-dengeli veri yapısı-hipotez testleri uygun örnek çözümleri
10 iki yönlü varyans analiz modelleri-dengeli veri yapısı-kareler ortalamaları-kareler toplamları yaklaşımı uygun örnek çözümleri
11 iki yönlü varyans analiz modelleri-dengeli veri yapısı-kareler ortalamaları-karesel form yaklaşımı uygun örnek çözümleri
12 Tek yönlü vayrans analiz modelleri-dengesiz veri yapısı uygun örnek çözümleri
13 İki yönlü vayrans analiz modelleri-dengesiz veri yapısı uygun örnek çözümleri
14 İki yönlü vayrans analiz modelleri-dengesiz veri yapısı uygun örnek çözümleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1411374 lineer modeller ailesi hakkındaki teorik bilgilerini geliştirirler
2 1405635 varyans analiz modellerini tanırlar ve gerçek yaşam verilerine uygulayabilirler
3 1407879 tüm modellerin çözümünü istatistik paket programlarını kullanarak gerçekleştirirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74124 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 74125 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 74111 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 74112 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 74113 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 74114 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 74123 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 74118 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 74117 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 74116 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 74115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 74119 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 74120 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 74122 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 74121 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 3
2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3
3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek