Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İleri matematik kavramların temellerini ve onların istatistikte uygulamalarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel ÖNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Andre I. Khuri, (2003). Advanced Calculus with Applications in Statistics, Second edition, John Wiley and Sons, New Jersey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bazı temel topolojik kavramlar ve onların istatistikte uygulamaları, Lineer cebirde temel kavramlar ve onların istatistikte uygulamaları, Limit, Süreklilik, Türev ve onların istatistikte uygulamaları, Sonsuz diziler ve Seriler ile onların istatistikte uygulamaları, İntegral hesaplamaları ve onun istatistikte uygulamaları, Çok Boyutlu Fonksiyonlar ve limit, süreklilik, türev, integral ve onların istatistikte uygulamaları, İstatistikte Optimizasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 70 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bazı temel topolojik kavramlar, Lineer cebirde temel kavramlar
2 Birinci hafta konularının istatistikte uygulamaları
3 Limit, Süreklilik, Konveks Fonksiyonlar, İstatistikte sürekli ve konveks fonksiyonlar.
4 Türev, Ortalama Değer Teoremi, Taylor Teoremi, Bir fonksiyonun maksimumları ve minimumları
5 Dördüncü hafta konularının istatistikte uygulamaları
6 Sonsuz diziler ve Seriler, Fonksiyonların dizileri ve serileri
7 Altıncı hafta konularının istatistikte uygulamaları
8 Arasınav
9 İntegral, Riemann Anlamında İntegral ve özellikleri, Bazı temel eşitsizlikler
10 Dokuzuncu hafta konularının istatistikte uygulamaları
11 Çok boyutlu fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev, integral
12 Onbirinci hafta konularının istatistikte uygulamaları
13 İstatistikte optimizasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328931 Matematik kavramların istatistikte uygulamalarını yapabilir.
2 1328932 İstatistikte olayları çok boyutlu olarak düşünme yeteneği kazanır.
3 1328937 İstatistikte karmaşık olayları süzgeçten geçirerek sadeleştirme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3
2 4 4 2 5 4 3 2 5 5 5 3 4 2 2 4
3 4 4 2 5 3 3 2 4 4 4 3 4 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek