Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST615 Çok Değişkenli İstatistik I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Çok Değişkenli İstatistiksel analiz yöntemlerini öğrenmesi ve bilgisayar ortamında uygulamalarını yapabilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel ÖNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Applied Multivariate Statistical Analysis (R. A. Johnson & D. W. Wichern, Fifth Edition, 2002) 2.Özdamar, K., Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 3.Tatlıdil, H., Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz 4,Alpar, R., Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giri,ş 1,2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz yöntemlerinin tanıtımı, Çok Değişkenli Verilerin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi, Çok Değişkenli Verilerde Ortalama Vektörünün, Varyans Kovaryans Matrisinin ve Mahalanobis Uzaklıklarının Bulunması , Çok Değişkenli Normal Dağılım ve Parametre Tahmini, Ortalama Vektörüne ve Varyans-Kovaryans Matrisine Yönelik Tek Grup ve İki Bağımsız Grup Testlerinin Yapılması ve Güven Aralıklarının Oluşturulması • MANOVA

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemlerinin Tanıtımı
2 Çok Değişkenli Verinin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi
3 Çok Değişkenli Örnek Ortalama Vektörü, Varyans-Kovaryans Matrisi, Korelasyon Matrisi ve Kareler ve Çarpımlar Toplamı Matrisinin Tanıtımı
4 Çok Değişkenli Dağılımlar, Multinomial Dağılım, Normal Dağılım
5 Çok Değişkenli Normal Dağılımda Marjinal ve Şartlı Dağılım Kavramı, Bağımsızlık
6 Çok Değişkenli Normal Rastegele Vektörlerin Doğrusal Bağıntıları ve Karesel Form Multivariate Normal random vectors Linear Equations and Quadratic Forms
7 Çok Değişkenli Dağılımlarda Parametre Tahmini
8 ARASINAV
9 Çok Değişkenli Normal Kitle İçin Ortalama Vektörüne ve Varyans Kovaryans Matrisine İlişkin Hipotez Testi
10 Çok Değişkenli İki Bağımsız Kitlenin Ortalama Vektörleri Yönünden Karşılaştırılması, Hotelling-T2 Testi
11 Çok Değişkenli İki ya da Daha Fazla Bağımsız Kitlenin Varyans-Kovaryans Matrisleri Yönünden Karşılaştırılması, Homojenlik Testi
12 Manova Testleri
13 Manova Testleri (devam)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327221 Herhangi bir araştırma projesinde problemin amacına uygun olarak hangi Çok Değişkenli İstatistiksel analizin yapılacağını bilir
2 1327222 Çok değişkenli verilere gerekli işlemleri uygulamasını, verilere yönelik olarak gerekli tabloları ve grafikleri hazırlamasını bilir
3 1327223 Tek ve Çok Değişkenli verinin normal dağılıp dağılmadığını saptayabilir
4 1327224 Çok Değişkenli veride aykırı değerlerin mevcut olup olmadığını saptayabilir
5 1327225 Bilgisayar ortamında ANOVA ve MANOVA uygulamalarını yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 5 4 5 3 3 4 5 4 3 4 3 2 4
2 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 5 3 2 5
3 3 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 3 1 5
4 3 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 3 1 4
5 3 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek