Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST620 Stokastik Teorisi II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel düzeydeki stokastik süreçleri anlamak ve uygulayabilmektir. Ayrıca öğrencilere, sistemlerin olasılık kuralları ve stokastik süreçler kullanılarak nasıl çözümlenebileceği, Markov zincirleri ve Poisson sürecinin özellikleri ve nasıl uygulanacağı konusunda yetkinlik sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. C.İnal, Olasılıksal Süreçlere Giriş.H.Ü. Yayınları, Ankara,1998. 2. H.Hsu, Probability, RandomVariables, Randomprocesses. Shaum'sOutlines Series, 1996. 3. S.M.Ross, IntroductiontoProbabilityModels, ElsevierScience, USA, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Stokastik süreçlere ait temel tanımlar. Poisson süreci ve özellikleri. Kesikli parametreli Markov Zincirleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tesadüfi değişken ve stokastik süreç kavramlarının tanımını yapmak
2 Durağan süreç, bağımsız artımlı süreç ve homojen süreçler
3 Sayma süreci, Bernoulli süreci, Geometrik süreç, Wiener süreci, yenileme süreci ve ödüllü yenileme süreci
4 Poisson süreci, beklenen değeri, varyansı ve kovaryansı
5 Poisson sürecinin özellikleri
6 Poisson sürecinin özellikleri
7 Poisson süreci ile ilgili uygulamalar
8 Arasınav
9 Kesikli parametreli, kesikli durum uzaylı Markov Zincirleri
10 Geçiş olasılıkları, olasılık vektörü ve stokastik matris
11 n-adım stokastik matrisin bulunma yöntemleri
12 Chapman-Kolmogorov eşitliğinin bulunması ve uygulanması
13 Dallanma süreçleri
14 Dallanma süreçlerinde üreten fonksiyon, beklenen değer ve varyansın hesaplanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329201 Stokastik süreçler ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2 1329202 Bir sistemi Bernoulli süreci, Markov zincirleri ya da Poisson süreci özelliklerini kullanarak ifade edebilme
3 1329203 Bernoulli süreci ve Markov zinciri ile ilgili olarak olasılık hesaplamaları yapabilme
4 1329204 Poisson süreci rassal değişkeni ile ilgili olasılık hesapları yapabilme
5 1329205 Markov zincirleri ve Poisson süreci ile ilgili uygulamalar yapabilme
6 1329206 Markov zincirleri ve Poisson süreçleri ilgili güncel literatürü inceleyerek örnek uygulamalar sunabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5
2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4
3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4
4 5 2 4 4 4 4 5 3 3 5 3 5 4 4 5
5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3
6 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek