Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST621 Kuyruk Teorisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Güncel bekleme hattı problemlerini matematiksel olarak çözmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Olasılık-I, olasılık-II ve Stokastik Süreçler-I derslerini almış olmak gerekir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bhat ,U. N., 2008, An Introduction to Queuing Theory, Boston, 2008. Cooper, R.B., 1972, Introduction to Queuing Theory, The Macmillan Company, New York. Gross, D., Horris, C.M., 1998, Fundamentals of Queuing Theory, Third Edition, John Wiley&Sons, New York.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Temel Kavramlar Giriş ve Temel Tanımlar.pdf
2 Kuyruk sisteminin genel yapısı, Kendall- Lee-Taha simgesi Kuyruk sisteminin genel yapısı, Kendall- Lee-Taha simgesi.pdf
3 MM1 sisteminin analizi ve parametrelerin bulunması MM1 sisteminin analizi ve parametrelerin bulunması.pdf
4 Sürekli parametreli Markov zincirleri-1 Sürekli parametreli Markov zincirleri-1.pdf
5 Sürekli parametreli Markov zincirleri-2 Sürekli parametreli Markov zincirleri-2.pdf
6 Doğum Ölüm Süreci Doğum Ölüm Süreci.pdf
7 M⁄M/c Sistemi ve Analizi-1 M⁄Mc Sistemi ve Analizi-1.pdf
8 Arasınav Arasınav.pdf
9 M/M/c Sistemi ve Analizi-2 M⁄Mc Sistemi ve Analizi-2.pdf
10 M/M/c/0 ya da Erlang Sistemi MMc0 ya da Erlang Sistemi.pdf
11 Heterojen Kanallı Kuyruk Sistemleri Heterojen Kanallı Kuyruk Sistemleri.pdf
12 Seri(Tandem) Kanallı Kuyruk Modelleri-1 Seri(Tandem) Kanallı Kuyruk Modelleri-1.pdf
13 Seri(Tandem) Kanallı Kuyruk Modelleri-2 Seri(Tandem) Kanallı Kuyruk Modelleri-2.pdf
14 Faz dağılımları ve Faz tipi kuyruk modelleri Faz dağılımları ve Faz tipi kuyruk modelleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300328 Kuyruk teorisi ya da bekleme hattı teorisini tanıtmak, çeşitli stokastik sistemlere ait parametrelerin bulunmasına ilişkin bigileri öğrenmek ve bu sistemin parametrelerini optimize etmeyi öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek