Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST624 Risk Analizi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin, nitel ve nicel risk kavramını anlamalarını ve risk yönetimi ile ilgili temel teknikleri kullanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. David Vose (2008). Risk Analysis: A Quantitative Guide 2. M.Akif Özer (2010). Kuruluşlarda Süreç, Performans ve Risk Analizi/Yönetimi, Adalet Yayınevi, Ankara,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Riskin tanımı, Risk Analizleri, Risk Analiz raporlarının hazırlanması, SWOT analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 5 65
6 Uygulama/Pratik 8 3 24
9 Problem Çözümü 5 3 15
11 Soru-Yanıt 8 3 24
23 Proje Sunma 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Risk ve Tehlike Kavramları
2 Risk yönetimi
3 Risk değerlendirmesinin önemi
4 Kalitatif risk analizi
5 Kalitatif risk analizi
6 Kantitatif risk analizi
7 Kantitatif risk analizi
8 Arasınav
9 Farklı sektörlerde risk analizi uygulaması
10 Farklı sektörlerde risk analizi uygulaması
11 Risk analizi proje sunumları
12 Risk analizi proje sunumları
13 Risk analizi proje sunumları
14 Risk analizi proje sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538236 Nitel ve nicel anlamda risk kavramını algılayabilme;
2 1538237 Risk analizi sürecini kavrayabilecek entelektüel birikime sahip olmak.;
3 1538238 Risk yönetimi sistemlerini analiz edebilmek;
4 1538239 Risk analizi yöntemlerine vakıf olmak;
5 1538240 Risk ve belirsizlik ilişkisi için istatistiksel çerçeve oluşturabilmek;
6 1538241 Parametrik olasılık modellerini uygulayabilmek;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74124 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 74125 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 74111 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 74112 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 74113 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 74114 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 74123 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 74118 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 74117 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 74116 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 74115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 74119 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 74120 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 74122 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 74121 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3
2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 5 2 4
3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3
4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 4
5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 1 4
6 4 2 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek