Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST627 Örnekleme Teknikleri I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Basit veTabakalı tesadüfi, küme ve çok aşamalı örneklemeyi gördükten sonra uygulamada çok kullanılan yöntemlerin öğretilmesi. Farklı örnekleme yöntemlerinin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Vedat Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Örnekleme -I dersini almış olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yamane, Temel Örnekleme Yöntemleri, Çevirenler: A. Esin, M. A. Bakır, C. Aydın, E. Gürbüzsel, Literatür Yayınları, No:53, Ankara, 2001. 2. H. Çıngı, Örnekleme Kuramı, H. Ü. Fen Fak. Basımevi, Beytepe , Ankara, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tahmin edicilerin istenen özellikleri,Örnekleme Teknikleri,Oransal Tahminler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tahmin edicilerin istenen özellikleri
2 Basit Rasgele Örnekleme
3 Örneklem büyüklüğünün Tahmini
4 Tabakalı örneklemede ortalama ve toplam taminleri,tahminlerin varyanslari ve varyans tahminleri
5 Tabakalı Rasgele Örnekleme
6 Örneklem genişliğinin tabakala dağıtımı: eşit,orantılı, Neyman ve optimal dağıtım.
7 Oransal Tahminler
8 Arasınav
9 Sistematik örnekleme yöntemi ve bunun diğer örnekleme yöntemleri ile karşılaştırılması ve örnekleme seçimi.
10 Küme Örneklemesi ve Küme örneklemesinde belli özelliğe sahip birimlerin tahmini
11 İki Aşamalı Örnekleme
12 Küme büyüklükleri farklı eşit ve farklı iken iki aşamalı örnekleme
13 Ardışık Örnekleme
14 Ardışık Örnekleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276877 İstatistikte Örneklemenin yeri ve öneminin vurgulanması
2 1276874 Örnekleme yöntemlerinin tanıtılması
3 1276875 Örneklem sayısının belirlenme becerisinin kazanılması
4 1276876 İki aşamalı ve küme örneklemesinin tanıtılarak uygulama yapılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3
2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3
3 3 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3
4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek