Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST628 Örnekleme Teknikleri II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Basit ve Tabakalı tesadüfi örneklemeyi gördükten sonra uygulamada çok kullanılan yöntemlerin öğretilmesi. Farklı örnekleme yöntemlerinin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Vedat Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Örnekleme I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 . T. Yamane, Temel Örnekleme Yöntemleri, Çevirenler: A. Esin, M. A. Bakır, C. Aydın, E. Gürbüzsel, Literatür Yayınları, No:53, Ankara, 2001. 2. H. Çıngı, Örnekleme Kuramı, H. Ü. Fen Fak Basımevi, Beytepe , Ankara, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oransal ve regresyon tahminleri, sistematik örnekleme, küme örneklemesi ve iki aşamalı örnekleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 2 6
9 Problem Çözümü 15 5 75
11 Soru-Yanıt 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oransal tahminler
2 Ayrı Oransal ve birleşik oransal tahmin yöntemleri
3 Regresyon tahmin yöntemi ve varsayımları.
4 Ayrı regresyon ve birleşik regresyon tahmin yöntemleri
5 Sistematik örnekleme yöntemi ve bunun diğer örnekleme yöntemleri ile karşılaştırılması
6 Sistematik örneklemede örneklem seçimi
7 Sistematik örneklemede tahmin edicilerin varyasları ve varyansların tahmini
8 Arasınav
9 Küme örneklemesi
10 Küme örneklemesinde belli özelliğe sahip birimlerin tahmini
11 Çok aşamalı örnekleme
12 Çok aşamalı örnekleme
13 Çok aşamalı örnekleme
14 Çok aşamalı örneklemede ortalama ve toplam tahmin edicilerin tahmini
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538818 Oransal tahminler ve ayrı ile birleşik oransal tahminler ve kullanım alanlarının öğretilmesi
2 1538819 Regresyon tahminler ve ayrı ile birleşik regresyon tahminler ve kullanım alanlarının öğretilmesi
3 1538820 Küme örneklemesi ne zaman kullanılır.
4 1538821 Çok aşamalı örneklemede 1. ve 2. derece tahmin edicilerin tanıtılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74124 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 74125 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 74111 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 74112 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 74113 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 74114 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 74123 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 74118 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 74117 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 74116 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 74115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 74119 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 74120 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 74122 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 74121 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4
2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4
3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek