Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST629 Bioistatistik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Biyoistatistikte kullanılan yöntemleri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yüksel Terzi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Biyoistatistik. Prof.Dr. Kadir Sümbüloğlu,Doç.Dr. Vildan Sümbüloğlu. Özdemir Yayınları, 1994 Ankara. 2. Nancy L. Geller (2004). Advances in Clinical Trial Biostatistics, Marcel Dekker, Inc 3.Biyoistatistik, Prof.Dr. İsmet Kan, Uludağ üni. Basımevi, 1991, Bursa. 4.Biyoistatistik Araştırma İlkeleri, Prof.Dr.M. Yusuf Çelik, Dicle Üni, basımevi,1999, Diyarbakır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kohort, vaka-kontrol çalışmaları, doğum-ölüm hızları, tarama testleri, sağkalım analizi, Roc eğrisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 12 1 12
7 Laboratuvar 6 2 12
8 Rehberli Problem Çözümü 6 3 18
9 Problem Çözümü 13 1 13
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
21 Rapor Sunma 1 3 3
27 Makale Yazma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 6 2 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar
2 Hastalık istatistikleri
3 Doğum- ölüm istatistikleri
4 Tarama testleri
5 ROC eğrisi
6 Kohort çalışması
7 Vaka-kontrol çalışması
8 Arasınav
9 Kappa, McNemar testi
10 Sansürlü veri
11 Kaplan-Meier yöntemi
12 Yaşam Tablosu
13 Logrank testi
14 Cox regresyon analizi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1315162 Temel biyoistatistik kavramları bilinir.
2 1315161 Vaka-kontrol ve kohort çalışmaları bilinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4
2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek