Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST631 İstatistikte Bilg.Kullan. 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin R programlama dilini fonksiyon yazabilecek derecede kullanabilmesi, istatistik alanında bildiği analizleri uygulayabilmesi ve ileride öğreneceği analizlerin uygulanması hakkında önbilgiye sahip olması amaçlanmmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Walpole, Ronald E.; Myers, Raymond H.; Myers, Sharon L.; Ye, Keying E.; Probability and Statistics for Engineers and Scientists; ISBN-13: 978-0321629111; Edition: 9; 2011. 2. Akdeniz, F. İstatistik ve Olasılık, A.Ü yayınları, 1995. 3. Cevdet Cerit, Olasılık, İstanbul. 4. R yazılımına Giriş, Özlem İlk, Otdü Yayıncılık, 2011. 5. Beginners Guide to R, A. F. Zuur, E. N. Ieno, E.H.W.G. Meesters, Springer, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

R kurulumu, R’da nesneler, Veri işlemleri, Grafikler, Fonksiyonlar, R’da programlama, R’da istatistik uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurulum ve Genel Bilgiler; veri çözümleme ve histogram
2 R’a Giriş ve Konsol Kullanımı; merkezi eğilim ölçütleri, ortalamalar
3 Nesnelerin Aritmatik ve geometrik ortalamaları ,mod,ortanca
4 Nesneler II; Dağılım ölçütleri, varyans ve standart sapma
5 Uygulama I; Olasılık kavramaı, koşullu olasılık, Bayes formülü
6 Grafikler I; Beklenen değer, varyans
7 Grafikler II; Momentler, moment çıkaran fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar.
8 ARASINAV
9 R programlama; Kesikli olasılık dağılımları, birörnek ve ikiterimli olasılık dağılımları.
10 R’da İstatistik Uygulamaları I – Tanımsal istatistikler; Sürekli dağılımlar, normal olasılık dağılımı.
11 R’da İstatistik Uygulamaları II – Olasılık Dağılımları ve Hipotez Testleri; Standart normal olasılık dağılım.
12 R’da İstatistik Uygulamaları III – Regresyon Analizi ; Z tablosu
13 R’da İstatistik Uygulamaları IV – İstatisik Analizlerde R Kullanımı
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538082 Olasılık dağılımını açıklayabilmek
2 1538083 Merkezi eğilim ölçümlerini anlayabilmek
3 1538084 R programlama dilinde fonksiyon yazabilme.
4 1538085 Kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını uygulayabilmek
5 1538086 R programlama dilinde istatistiksel çözümle geliştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74124 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 74125 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 74111 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 74112 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 74113 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 74114 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 74123 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 74118 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 74117 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 74116 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 74115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 74119 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 74120 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 74122 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 74121 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5
2 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5
3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4
4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek