Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST632 İstatistikte Bilgisayar Dilleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

R programını kullanarak istatistiksel veri analizlerinin uygulanması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Matloff, N. (2011). The art of R programming: A tour of statistical software design. No Starch Press.-Hothorn, T., ve Everitt, B. S. (2014). A handbook of statistical analyses using R. CRC press.-Zuur, A., Ieno, E. N., ve Meesters, E. (2009). A Beginner's Guide to R. Springer Science ve Business Media.-Braun, W. J., ve Murdoch, D. J. (2016). A first course in statistical programming with R. Cambridge University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

R programı ile tanımlayıcı istatistikler, parametrik-nonparametrik testler, çok değişkenli analizler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 R programlama diline giriş
2 R programı ile fonksiyonlar
3 R programı ile veri seti işlemleri
4 R programı ile tanımlayıcı istatistikler ve frekans analizleri
5 R programı ile parametrik testler
6 R programı ile parametrik testler
7 R programı ile nonparametrik testler
8 Ara sınav
9 R programı ile nonparametrik testler
10 R programı ile korelasyon analizi
11 R programı ile regresyon analizi
12 R programı ile görselleştirme teknikleri
13 R programı ile boyut indirgeme teknikleri
14 R programı ile güvenilirlik analizi teknikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277604 R programı tanıtılır.
2 1277605 R programında temel fonksiyon işlemleri anlatılır.
3 1277606 R programında temel veri analizi teknikleri anlatılır.
4 1277607 R programında hipotez testleri anlatılır.
5 1277608 R programında çok değişkenli analizler anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4
3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5
5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek