Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST635 Fonksiyonel Analiz 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Matematik analizin, geometrinin ve lineer cebirin konularını ve yöntemlerini sonsuz boyutlu uzaylara genelleştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Introductory Functional Analysis with Applications, Erwin Kreyszig 2. Fonksiyonel Analiz, Yüksel Soykan

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Metrik Uzaylar; Yakınsaklik ve süreklilik, Couchy dizileri ve tamlık, Tam uzaylar, Metrik uzayların tamlanması, Lineer uzaylar, normlu uzaylar, Banach uzayları,İç çarpım ve Hilbert uzayları, Operatör teorisinin temel terimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metrik Uzaylar - -
2 Metrik Uzaylar - -
3 Yakınsaklık ve süreklilik - -
4 Cauchy dizileri ve tamlık - -
5 Tam uzaylar - -
6 Lineer uzaylar
7 Normlu uzaylar - -
8 ARASINAV ARASINAV ARASINAV
9 Banach uzayları - -
10 Sonlu Boyutlu normlu uzaylar - -
11 Normlu uzayların dual uzayları - -
12 Operatör teorisinin temel terimleri - -
13 İç çarpım ve Hilbert uzayları - -
14 Final Sınavı Final Sınavı Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328264 Metrik uzay kavramını tanımlayabilmek
2 1328265 Yakınsaklık, süreklilik, Cauchy dizisi ve tamlık kavramlarını açıklayabilmek
3 1328266 Tam uzayları ve metrik uzayları tanımlamak
4 1328267 Normlu uzay ve lineer uzayların özelliklerini öğrenmek
5 1328268 Banach uzayının tanımını öğrenmek
6 1328269 İç çarpım ve Hilbert uzayları tanımlarını yapabilmek
7 1328270 Operatör teorisinin temel terimlerini öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2
2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 2
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2
4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2
5 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2
6 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2
7 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek