Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST637 Reel Analiz 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Matematiksel analizin temellerini anlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

.

Ön Koşul Dersleri

.

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rudin, Walter. Principles of Mathematical Analysis (International Series in Pure and Applied Mathematics). 3rd ed. McGraw-Hill, 1976. ISBN: 9780070542358. Apostol, Tom M. Mathematical Analysis. 2nd ed. Pearson Education, 1974. ISBN: 9780201002881. Spivak, Michael. Calculus. 4th ed. Publish or Perish, 2008. ISBN: 9780914098911.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

.

Dersin İçeriği

Bu ders, matematiksel analizin temellerini kapsar: dizilerin ve serilerin yakınsaması, süreklilik, türevlenebilirlik, Riemann integrali, diziler ve fonksiyon serileri, tekdüzelik ve limit işlemlerinin değişimi. Soyut kavramların faydalarını gösterir ve kanıtların anlaşılmasını ve oluşturulmasını öğretir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümeler, sıralı kümeler, sayılabilir kümeler
2 Alanlar, sıralı alanlar, en az üst sınırlar, gerçek sayılar
3 Metrik uzaylar, top komşulukları, açık altkümeler
4 Açık altkümeler, sınır noktaları, kapalı altkümeler, yoğun altkümeler
5 Metrik uzayların kompakt alt kümeleri
6 Sınır noktaları ve kompaktlık; Öklid uzayındaki kapalı sınırlı alt kümelerin kompaktlığı
7 Metrik uzaylarda yakınsak diziler; Cauchy dizileri, bütünlük; Cauchy teoremi
8 Vize sınavı
9 Mutlak yakınsama, serinin ürünü
10 Noktasal yakınsaklık, düzgün yakınsaklık; Weierstrass kriteri; düzgün sınırların sürekliliği; kuvvet serilerine uygulama
11 Türevlerin düzgün yakınsaklığı
12 Stone-Weierstrass'ın sonu; entegrasyon teorisinin başlangıcı (parçalı doğrusal fonksiyonların tekdüze sınırları olarak sürekli fonksiyonlar)
13 Riemann-Stieltjes integrali: tanımı, temel özellikleri
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329917 Sayı Teorisi
2 1329918 Süreklilik, Tamlık
3 1329919 Yakınsaklık
4 1329920 Öklit uzayları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5
2 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3
3 4 4 5 5 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4
4 5 5 5 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek