Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST645 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Son yıllarda yaygın olarak kullanılan yapısal eşitlik modellerinin temel teorik yapısını öğretmek ve uygulamak. Tüm bilim dallarında örtük yapıların arasındaki ilişkileri ortaya koyar. Çok istatistiksel yöntemleri içinde barındırır. Yapısal eşitlik modellemesinin oluşturulmasını ve ilişkilerin yorumlanmasını içerir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

LİSREL 8:User's reference guide 2004, Jöreskog KG, Sörbom D. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş-Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları, 2007, Ömer Faruk ŞİMŞEK Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I, 2009. Veysel YILMAZ, H. Eray ÇELİK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapısal eşitlik modellemesinin(YEM) tarihçesi,mantığı ve kullanım alanları,Tahmini Kovaryans matrisi ve Yapısal eşitlik modelinin tanımlanması, Yapısal eşitlik modellerinin parametre tahmin yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 30 1
39 Rapor Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapısal eşitlik modellemesinin(YEM) tarihçesi,mantığı ve kullanım alanları uygun örnek çözümleri
2 Path Analizi uygun örnek çözümleri
3 Yapısal Model uygun örnek çözümleri
4 Ölçüm Modeli uygun örnek çözümleri
5 Toplam, doğrudan ve dolaylı etkiler uygun örnek çözümleri
6 Tahmini Kovaryans matrisi ve Yapısal eşitlik modelinin tanımlanması uygun örnek çözümleri
7 Yapısal eşitlik modellerinin parametre tahmini uygun örnek çözümleri
8 arasınav
9 en çok olabilirlik tahmin metodu uygun örnek çözümleri
10 Ağırlıklandırılmamış en küçük kareler tahmin metodu uygun örnek çözümleri
11 Genelleştirilmiş en küçük kareler tahmin metodu uygun örnek çözümleri
12 Ağırlıklandırılmış en küçük kareler tahmin metodu uygun örnek çözümleri
13 Modelin değerlendirilmesi ve uyum iyiliği ölçütleri uygun örnek çözümleri
14 Örneklem büyüklüğü ve çok değişkenli normallik varsayımı uygun örnek çözümleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276863 Yapısal eşitlik modellemesinin(YEM) mantığını öğrenirler
2 1276865 Yapısal eşitlik modellemesinin teorik yapısını öğrenirler
3 1276864 YEM in gerçek olaylara nasıl uygulandığını öğrenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek