Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST649 Aktüerya Analizi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Aktüeryal matematik ,temel istatistik ve matematiksel istatistik bilgilerini risk analizi metodları ile birlikte kullanarak , alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Olasılık teorisi ,şans değişkenleri ve olasılık dağılışları
2 Kesikli şans değişkenleri ve olasılık dağilışları
3 Portföy yönetimi ve sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
4 Arbitrage kavramı ve uygulamalar
5 Operasyonel risk analiz yöntemleri ve sermaye yeterliliği
6 Olasılık- önemli kesikli olasılık bölünmeleri
7 Zaman serileri kesikli-zaman fiyat modelleme
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Cox-Ross-Rubinstein modellerive uygulamaları
11 Olasılık- istatistiksel tahminleme
12 Black-Scholes seçenekleri ile fiyatlandırma modeli kurulumu
13 Stokastik istatistik ve risk analizi yöntemleri
14 Aktüerya matematiği ve risk analizi uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328824 Kantitatif ve kalitatif değerlendirme bilgi ve kültürünü kazanabilme
2 1328823 Analitik düşünebilme ve değerlendirme özelliğini kazanabilme
3 1328825 Sosyal Bilimlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme
4 1328826 Aktüeryal Matematik ve matematiksel istatistik , risk analizi metodlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme
5 1328827 Analiz verileri okumak ve çıkarsama yapılmasını sağlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek