Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, a)Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme b) Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme d) Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme e) Araştırma raporu hazırlamayı öğrenme f) Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Pelin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Büyüköztürk, Ş., Aygün, Ö. , Çakmak Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş , (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289. 2. Ertekin, C. Berker, N. Tolun, A. ve Ülkü, D. (2002). Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar, TÜBA yayınları, ISBN: 9758593129, TÜBİTAK MATBAASI. 3. Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları ve bilimsel araştırma makaleleri. 4. Erzan, A., Irzık, G., Kansu,E.,Ruacan, Ş.,Tekcan, A., Tolun, A. ve Yılmaz,Y. (2008). Bilim Etiği El Kitabı, TÜBA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
10 Tartışma 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 4 4 16
27 Makale Yazma 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
36 Rapor 5 5 25
49 Performans 13 1 13
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş.Etik Ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler.
2 Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi.
3 Bilimsel Araştırma Yöntemleri.
4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Devam.
5 Bilimsel Araştırmada Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar.
6 Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları.
7 Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri
8 Ara Sınav
9 Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu
10 Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları
11 Araştırma Önerisi Yazma-Bir 'Özet' Öneri Hazırlama
12 Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları
13 Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler
14 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242164 Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir.
2 1242165 Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenir.
3 1242166 Bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi yapabilir.
4 1242167 Araştırma raporu hazırlamayı öğrenir.
5 1242168 Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4
2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3
3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4
4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek