Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyeleri (K. A.)

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
8 Rehberli Problem Çözümü 1 100 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
19 Beyin Fırtınası 2 4 8
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
2 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
3 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
4 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
5 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
6 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
7 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
8 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
9 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
10 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
11 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
12 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
13 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
14 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular
15 Araştırma Konusu Doğrultusunda Tez danışmanının belirleyeceği konular

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203407 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi kazanır.
2 1180172 Araştırmacı, ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşma becerisi kazanır.
3 1182599 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
4 1183191 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi kazanır.
5 1185638 Araştırmacı, tez ile ilgili uygulamalar ve karmaşık durumlara yeni yaklaşımlar geliştirerek, sorumluluk alarak çözme becerisi kazanır.
6 1163686 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66392 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 66393 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 66379 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 66380 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 66381 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 66382 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 66391 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 66386 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 66385 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 66384 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 66383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 66387 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 66388 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 66390 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 66389 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5
4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4
5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
6 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek