Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB614 Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Anorganik kimya çok geniş araştırma ve uygulama alanlarını içermektedir. Gelişen teknolojinin gerektirdiği çok özel niteliklere sahip malzemelerin üretilmesi, geliştirilmesi anorganik kimyanın başarılı uygulamalarını oluşturmaktadır.Lisansüstü düzeyinde anorganik kimya alanında araştırma yapacak genç araştırmacıların ufkunu genişletmek ve araştırmalarından beklentilerini daha gerçekçi hedeflere yöneltmek için bu alandaki yeni seçilmiş konuları kapsayan bir dersin verilmesi uygun görülmüştür.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. G.Spessard, G.Miessler; Organometallic Chemistry, Prentice Hall, 1997. 2. P.M.S.Monk, R.J.Mortimer, D.R.Rosseinsky; Electrochromism: Fundamental and Applications, VCH Publishers. 1995. 3. A.G.Maddock, Mössbauer Spectroscopy: Principles and Applications, Hor-wood Publishing, Chichester. 1997. 4. A.Hirsch, The Chemistry of Fullerenes, Thieme, Stuttgart. 1994. 5 .D.W.Bruce, D.O Hare, Inorganic Material, , John Wiley&Sons. 1992. 6. F.Albert Cotton, G.Wilkinson Advanced Inorganic Chemistry-Fifth Edition, John Wiley. 1988. 7. C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 2001.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fullerenler. Elektrokromizm. Süperiletkenler. Metal içeren dendrimerler. İnorganik lifler. Kümeler. Kafes bileşikleri. Karbondioksit kimyası. Geçiş metali karbonil bileşikleri. Organometalik bileşiklerin uygulamaları. Koordine ligandların reaksiyonları. Anorganik kimyada Mössbauer spektroskopisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fullerenler
2 Elekrokromizm
3 Süper iletkenler
4 Metal içeren dendrimer bileşikleri
5 Anorganik elyaflar
6 Küme yapılar
7 Kafes yapılar
8 Metal-Organik Kafes Yapılar
9 Karbondioksit kimyası
10 Geçiş metali-karbonmonoksit bileşikleri
11 Organometalik bileşiklerin uygulaması
12 Koordinasyon ligandlarının reaksiyonları
13 Anorganik bileşiklerin Mössbauer spektroskopisi
14 Termal analiz yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415581 Süper iletkenler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1422178 Karbondioksit kimyası hakkında bilgi sahibi olur.
3 1425549 Organometalik bileşiklerin uygulama alanlarını bilir.
4 1400976 Koordinasyon ligandlarının reaksiyonlarını tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 1 1 2 3 1 1
2 3 3 2 1 1 2 3 1 1
3 3 3 2 1 1 2 3 1 1
4 3 3 2 1 1 2 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek