Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB640 İleri Organik Teknolojiler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Organik teknolojilerle ilgili bilgi düzeyini artırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel organik sentezler, yağ teknolojisi, sabun ve deterjan teknolojisi, şeker teknolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
5 Derse Katılım 0 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 1
54 Ev Ödevi 0 0 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel organik sentezler
2 Etil Alkol Metil alkol üretimi
3 Asetilen Asetaldehit asetik asit üretimi ve kullanım alanları
4 Yağ teknolojisi, yağ asitleri
5 Yağ kaynakları ve Yağların elde edilme yöntemleri
6 Yağların rafinasyonu
7 Margarin ve tereyağı üretimi
8 Sabun çeşitleri ve üretim yöntemleri
9 Deterjan üretim yöntemleri
10 Arasınav
11 Şeker endüstrisi, Ham şerbet üretimi Ham şerbetin temizlenmesi
12 Şeker üretimi afinasyon rafinasyon
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.