Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ekonomik bir değer ifade eden, metalik mineraller ve enerji hammaddeleri dışındaki diğer mineral ve kayaçlar Endüstriyel Hammadde olarak isimlendirilmektedir. Endüstrinin gelişmesi ile bu sınıftaki malzemelere yıldan yıla yenileri eklenmekte ve bunlar giderek ülkelerin kalkınmasında daha fazla öneme sahip olmaktadırlar. Endüstriyel hammaddelerin daha akılcı ve bilinçli bir şekilde aranması ve işletilmesi günümüzde çok önemli bir konum arzetmektedir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gediz Uğuz

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kırıkoğlu, M.S., (1990) Endüstriyel Hammaddeler, İTÜ Yayınları,Sayı:1418 2. Köse, H., Arslan, V., (1997) Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Maden Müh. Odası ve DEÜ 3. Temur, S., (2001), Endüstriyel Hammaddeler, Çizgi Kitabevi, Konya 4. Madencilik Özel İhtisas Komisyonu raporu,(2001), Endüstriyel hammaddeler, DPT

Dersin İçeriği

Endüstriyel hammaddelerin tanımlanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bu dersin ana hedefleridir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 30 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
36 Rapor 1 5 5
54 Ev Ödevi 3 30 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders planının tanıtımı, kurallar, dersin içeriğinin ve amaçlarının tanıtımı, ders notları ve kitapların tanıtımı, yardımcı kaynaklar ve bilgilerin verilmesi, gösterilmesi, derste işlenecek ana başlıkların yerbilimleri içindeki öneminin tartışılması
2 Giriş ve Ekonomik jeolojini gelişimi
3 Endüstriyel mineraller ve kayaçların sınıflandırılması
4 Maden yataklarını oluşumları ve biçimleri
5 Feldspat, Mika
6 Grafit
7 Florit
8 Manyezit
9 Halit
10 Halit, alçıtaşı, sölestin
11 Trona, sodyum sülfat, potas tuzları
12 Doğal yapıtaşları
13 Mermer
14 Zirkon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545398 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 1545399 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 1545400 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
4 1545401 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek