Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB645 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yeni ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarının tanımı, özellikleri, üretim yöntemlerini ve uygulamalarını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gediz UĞUZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları - H. Hüseyin Öztürk Birsen Yayınevi

Dersin İçeriği

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Rüzgar, Güneş, Biyokütle, Jeotermal, hidrojen, hidroelektrik v.b. alanlarda enerji üretimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 25 25
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 1 25 25
54 Ev Ödevi 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
3 Türkiye ve Dünyada Enerji Potansiyeli
4 Rüzgar Enerjisi
5 Güneş Enerjisi
6 Jeotermal Enerji
7 Biyokütle Enerjisi
8 Hidroelektrik Enerji
9 Hidrojen Enerjisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539443 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakalrını tanımlama, uygulama alanlarını ve önemini anlama
2 1539444 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ülkemiz ve Dünydaki Enerji Üretim Potansiyeli
3 1539457 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretim Prosesleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek