Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB649 İleri Isı ve Kütle Transferi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Isı ve kütle geçişinin fiziksel mekanizmalarını ve bu mekanizmaların matematik modellerini anlamak. Isı ve kütle geçişi arasındaki andırımı öğrenmek. Isı ve kütle geçişi problemlerinin çözümü için, tam ve yaklaşık analitik çözümleme tekniklerini öğrenmek ve uygulamak. Termodinamik ve ısı geçişi alanında lisan üstü ve doktora tezleri için temel analitik bağıntıları ve çözüm yöntemlerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç. Selim Ceylan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencinin Isı Transferi ve Kütle Transferi derslerini tekrar etmesi önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] R. B. Bird, W. E. Stewart,and E. N. Lightfoot, Transport Phenomena, 2nd Ed., John Wiley&Sons, Inc., 2001. [2] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer , 4th Ed., John Wiley&Sons, 1996. [3]. A. F. Mills, Mass Transfer, Prentice Hall, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Isı ve kütle geçişi ile ilgili temel kavramlar ve kanunlar. Isı ve kütle geçişi arasındaki andırım (benzerlik). Isı ve kütle yayılımı: Özellikler ve mekanizmalar. Katılarda ve laminer akış durumunda bir boyutlu derişiklik dağılımları. Psikrometrik işlemlerde ısı ve kütle geçişi. Karışımlar için süreklilik ve enerji denklemleri. Çok boyutlu ve zamana bağlı sistemler. Türbülanslı akışta momentum, ısı ve kütle geçişi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Isı, kütle ve momentum transferinin temel kanunları.
2 Süreklilik, momentum, enerji ve derişiklik sınır tabaka denklemleri.
3 Boyutsuzlaştırma. Kütle yayılım katsayısı
4 Katılarda laminer akış halinde derişiklik dağılımları
5 Katılarda laminer akış halinde derişiklik dağılımları
6 Katılarda laminer akış halinde derişiklik dağılımları
7 Yüzeyde kimyasal reaksiyon olması halinde kütle geçişi.
8 Yüzeyde kimyasal reaksiyon olması halinde kütle geçişi.
9 Arasınav
10 Karışımlar için süreklilik, momentum ve enerji denklemleri.
11 Karışımlar için süreklilik, momentum ve enerji denklemleri.
12 Isı, kütle ve momentum transferine ait sınır tabaka teorisi.
13 Isı, kütle ve momentum transferine ait sınır tabaka teorisi.
14 İntegral süreklilik, momentum, enerji ve derişiklik denklemleri.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
77900 1178649 Isı ve kütle geçişi benzerliğini öğrenebilir
77901 1188367 Zamana bağlı ısı ve kütle geçişini hesaplayabilir
77902 1181544 Isı kütle ve momentum geçişinde sınır tabaka teorisini öğrenebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.