Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yüzeyörtü maddelerinin ana komponenti olan bağlayıcıların sınıflanması, üretimleri ve kullanım alanları hakkında bilgi edinilmesini sağlamak. İstenilen özelliğe sahip boyaların elde edilmesi için uygun formülasyonların hazırlanabilmesi için temel bilgilerin oluşturulması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Gediz UĞUZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ş.Yürekli, Reçine ve Boya Teknolojisi, İstanbul,1995. 2. A.S. Paksoy, Boya El Kitabı, Kimya Mühendisleri Odası, İstanbul, 1999. 3. B.Baysal, Polimer Kimyası, ODTÜ, Ankara,1981. 4. E.Pişkin, Polimer Teknolojisine Giriş, Inkılap Kitapevi, İstanbul,1987. 5. L.N.Phillips, D.B.V.Parker, Polyurethanes, Plastics Institute, London,1964. 6. T.C.Patton, Alkyd Resin Technology, Interscience Publishers, NewYork, 1962. 7. D.Swern, Baily?s Industrial Oil and Fat Product, Interscience Publishers, NewYork, 1964. 8. İ.Çataltaş (çeviri), P.H.Groggins (yazar), Kimya Endüstrisinde Organik Prosesler 2, İTÜ, İstanbul, 1980. 9. R.Ün, Organik Kimya, İ.Ü., İstanbul, 1984. 10. Ed. P.F.Bruins, Polyurethane Technology, Interscience Publishers, NewYork, 1969. 11. W.G.Potter, Epoxide Resins, Plastics Institute, London,1970. 12. Ü.Sanıgök, Anorganik Endüstriyel Kimya, İ.Ü., İstanbul, 1997. 13. D.C. Blackley, Emulsion Polymerization, Applied Science Publishers, London, 1975. 14. G.T.Austin, Shrev?s Chemical Process Industries, McGraw-Hill, Singapore, 1984.

Dersin İçeriği

Boya ve bileşenleri ile ilgili genel bilgi, boya bağlayıcılarının sınıflandırılması, alkid reçineleri, fenol formaldehit reçineleri, amino reçineleri, vinil ve akrilik reçineler, doymamış poliester reçineleri, epoksi reçineleri, poliüretan reçineler, selülozik reçineler, silikon reçineleri, yüzeyörtü filmlerine uygulanan testler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 30 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
36 Rapor 1 5 5
54 Ev Ödevi 3 30 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boya ve boya komponentleri
2 Alkid reçineleri
3 Alkid Reçinelerin Modifikasyonu
4 Alkid reçinesi formülasyon hesaplamaları
5 Fenol-formaldehit reçineleri
6 Üre ve melamin formaldehit reçineleri
7 Doymamış poliester reçineleri
8 Epoksi Reçineleri
9 Poliüretan Reçineleri
10 Vinil Reçineleri
11 Silikon Reçineleri
12 Selülozik Reçineler
13 Boya uygulamaları ve testleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545381 Yüzeyörtü maddelerinin ana komponenti olan bağlayıcıların sınıflanması, üretimleri ve kullanım alanları hakkında bilgi edinilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek