Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB653 Kimya Mühendisliğinde Veri Analizi ve Deney Tasarımı İlkeleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kimyasal süreçlerde verilerin alınması, değerlendirilerek amaç fonksiyonlarına ulaşılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarımı, (James M. Douglas) İsmail BOZ, 2005, Literatür Yayınları. Kimya Mühendisleri İçin Tesis Tasarımı ve Ekonomisi, (Max S. Peters, Klaus D. Timmerhaus, Ronald E. West) Saffettin ferda Mutlu, Nobel Akademik Yayıncılık. OPTIMIZATION OF CHEMICAL PROCESSES, Eduardo D. Gland, Michael T. Klein, Thomas E Edga, McGraw-Hill Higher Education

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimya mühendisliğinde alternatif çözümleri sıralayarak sistematik olarak verilerin belirlemesi, eleme metotlarının kullanılması, geniş ve karmaşık problemlerin çözülmesi kolay problemlere indirgenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
3 Bütünleme Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 5 35
12 Takım/Grup Çalışması 8 5 40
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eniyileme Problemini Tanımlama
2 Bir amaç fonksiyonunun seçilmesi
3 Optimizasyon Problemlerini Programlama
4 Doğrusal Programlama
5 Doğrusal Olmayan Programlama
6 Optimizasyon İçin Çözüm Yöntemleri
7 Tek değişken ile işlem sırası
8 Ara sınav
9 İki veya daha fazla değişken ile işlem sırası
10 Üretimin en uygun çözümlemesi için başabaş noktası çözümlemesi
11 Deneysel tasarımı ve süreç benzetimlerinin çözümlenmesi
12 Optimizasyon problemlerinde algoritma çözümleri
13 Optimizasyon uygulamaları
14 Optimizasyon uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544452 Bir kimyasal prosesin optimizasyonunu yapabilir.
2 1544453 Ekipman tasarımında ekonomik karar alabilmek için analiz yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 4 3 4 4 5 4
2 3 4 5 5 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek