Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB602 İleri Reaksiyon Mühendisliği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders kapsamında amaç, farklı reaktör sistemlerinin kinetiği, modellenmesi ve tepkime mekanizma türleri incelenmesi ile öğrencinin rektör modellemesi, tasarımı ve çıktılarının yorumlanmasında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Levenspiel, O., Chemical Reaction Engineering, 3rd, Wiley, 2006.

Dersin İçeriği

Kimyasal ve elektrokimyasal tepkimelerin kinetiği. Kesikli ve ideal akış reaktörleri, yarı kesikli reaktörler. Laminar akış reaktörleri. Gaz – katı katalitik reaktörlerde tasarım prensipleri. Reaksiyon Mekanizmaları. Etkinlik Faktörü. Reaktör kararlılığı. Akışlı reaktörlerde alıkonma zamanı dağılımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reaktörler Hakkında Genel bilgi
2 Kesikli ve yarı-kesikli reaktörler
3 İdeal Akış Reaktörleri
4 Gerçek Reaktörler
5 Reaksiyon Mekanizmaları
6 Katalizör ve Etkinlik ve Faktörü
7 Gaz-Katı Katalitik olmayan Sistemler
8 Gaz-Katı katalitik sistemler
9 Arasınav
10 Reaktörlerin Modellenmesi
11 Reaktörlerin Modellenmesi: Sıcaklık Etkisi
12 Reaktörlerde Basınç Düşüşünün Hesaplanması
13 Reaktörlerde alıkonma süresi
14 Reaktör Kararlılığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1335910 Öğrenci Kesikli, yarı kesikli ve ideal reaktör hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1335917 Öğrenci farklı reaksiyonlar için olası tepkime mekanizmalarını türetmeyi öğrenecektir.
3 1335924 Öğrenci katalizör sentezi, farklı geometrideki katalizörler için etkinlik faktörü türetimi konularda bilgi sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 4 4 3 2
2 4 2 3 4 5 4 3 4 3
3 4 4 4 4 4 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek