Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB603 İleri Termodinamik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Saf madde ve ideal gaz denklemleri davranışını tanımlamak, kararlı ve kararsız şartlar altında açık ve kapalı sistemlerde termodinamik sorunların aanalizini yapmak, farklı mühendislik problemlerine termodinamiğin enerji tasarrufu ve ikinci yasa verimi kavramını uygulama becerisi kazandırmak, iletim, taşınım ve basit ısı transferi gibi farklı sorunlar için temel fizik kanunlarını uygulamak , farklı güç ve soğutma çevrimlerinde termodinamik analiz yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Görevlendirilecek öğretim üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enginnering and Chemical Thermodynamics Koretsky

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gazların özellikleri, ideal gaz denklemi, enerjinin korunumu, kütlenin korunumu, enerji türleri, termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, Carnot döngüsü ve güç çevrimleri, soğutma döngüleri, sabit ısı iletimi, kompozit maddeler için termal dirençleri, konveksiyon ve radyasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 15 90
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Termodinamiğin sıfırıncı yasası, Termodinamiğin birinci yasası, iş ve ısı kavramları
2 Genleşme işi
3 Entalpi ve hal fonksiyonları
4 Termodinamiğin birinci yasasının uygulaması, Joule deneyi
5 Joule-Thomson Deneyi ve Linde soğutucusu
6 Termodinamiğin ikinci yasası ve Entropi
7 Carnot makinası ve verimlilik
8 Clausius Eşitsizliği
9 Arasınav
10 Sistem değişimlerinin istemliliği, Helmholtz enerjisi
11 Gibbs serbest enerjisi
12 Termodinamiğin üçüncü yasası
13 Güç jenaratörleri ve soğutma için döngülü proseslerin analizi
14 Termodinamik basınç, fügasite
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336031 Farklı termodinamik işlemleri için saf maddenin özelliğini belirlemek
2 1336033 Kararlı ve kararsız hal koşullarında kapalı ve açık sistem analiz etmek için termodinamiğin birinci yasası uygulamak
3 1336034 Farklı termodinamik çevrimleri analiz etmek ve performans parametrelerinin genel özelliklerini belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 4 1
2 5 5 5 1 3
3 5 5 5 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek