Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB608 Adsorpsiyon 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Adsorbsiyon prosesinin tanımlanması ve endüstriyel uygulama alanlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Elif H. GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adsorption by Powders and Porous Solids (Principles, Methodology and Applications F. Rouquerol, J. Rouquerol and K. Sing Academic Press, 1999 ve konu ile ilgili makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Adsorpsiyon / Bazı önemli adsorbanlar(Aktif karbon, alumina, aktif magnezyum) / Adsorpsiyon performanslarına etki eden temel faktörler, iyon değişimi ve adsorpsiyon ekipmanlarının tasarım prensipleri, / Adsorpsiyon İzotermleri / Adsorpsiyon Kinetikleri/ Adsorpsiyon termodinamiği / adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75
36 Rapor 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adsorpsiyona giriş, adsorpsiyonu etkileyen parametreler
2 Adsorpsiyon türleri: fiziksel, kimyasal ve biyolojik adsorpsiyon
3 Adsorbent ve adsorbentlerin sınıflandırılması
4 Katı yüzeylerde adsorpsiyon: moleküllerin katı yüzeyler üzerinde adsorpsiyonu
5 Adsorpsiyon izotermleri ve adsorpsiyon denklemleri: Langmuir, Freundlich, Brunauer-Emmett-Teller (BET) ve diğer denklemler
6 Adsorpsiyon kinetiği: adsorpsiyon mekanizmaları, adsorpsiyon işleminde reaksiyon hızı ve derecesi
7 Arasınav
8 Adsorpsiyon termodinamiği: adsorpsiyon ısıları, adsorpsiyon entropisi, adsorpsiyon serbest enerjisi
9 Adsorpsiyonun endüstriyel uygulamaları:
10 Adsorpsiyon dengesi, adsorpsiyon kinetiği, FTIR ve termal analiz teknikleri kullanılarak, bir adsorban tarafından bir adorbatın adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi
11 Adsorpsiyon dengesi, adsorpsiyon kinetiği, FTIR ve termal analiz teknikleri kullanılarak, bir adsorban tarafından bir adorbatın adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi
12 Adsorpsiyon dengesi, adsorpsiyon kinetiği, FTIR ve termal analiz teknikleri kullanılarak, bir adsorban tarafından bir adorbatın adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1394899 Adsorbsiyon prosesinin temel özelliklerini öğrenir.
2 1402446 Adsorpsiyonu etkileyen parametreleri öğrenebilir
3 1404714 Adsorpsiyon mekanizması, termodinamiği ve kinetiği hakkındaki bilgileri kavrayabilir
4 1405663 Adsorpsiyonun endüstrideki uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek