Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB608 Adsorpsiyon 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Adsorbsiyon prosesinin tanımlanması ve endüstriyel uygulama alanlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ve konu ile ilgili makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Adsorpsiyon ve adsorbentler, Adsorpsiyon ve adsorbentlerin özellikleri, tipik adsorpsiyon prosesleri, iyon değişimi ve adsorpsiyon performanslarına etki eden temel faktörler, iyon değişimi ve adsorpsiyon ekipmanlarının tasarım prensipleri, iyon değişimi ve adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 70 1
9 Problem Çözümü 1 30 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75
36 Rapor 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adsorbsiyonun tanımı
2 Adsorbsiyonun özellikleri
3 Adsorpsiyon ve adsorbentlerin özellikleri
4 Tipik adsorpsiyon prosesleri
5 Adsorpsiyon performanslarına etki eden temel faktörler
6 Adsorpsiyon ekipmanlarının tasarım prensipleri
7 Adsorpsiyon ekipmanlarının tasarım prensipleri
8 Adsorbsiyon kinetiği
9 Arasınav
10 Adsorbsiyon kinetiği
11 Adsorbsiyon izotermleri
12 Adsorbsiyon izotermleri
13 Adsorpsiyon proseslerinin endüstriyel uygulamaları
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87303 1166477 Adsorbsiyon prosesinin temel özelliklerini öğrenir.
87304 1174485 Adsorbentlerin adsorbsiyon üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
87305 1176893 Adsorbsiyonun endüstriyel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
87306 1177889 Adsorbsiyon termodinamiğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.